Fléda získala jako první klub v ČR certifikáty Hard & Smart

Levné dárky, best dárky
 • Dne 28. listopadu byl za účasti zástupců společnosti Podané ruce, národního protodrogového koordinátora Jindřicha Vobořila a radního pro oblast kultury, sociálních věcí a zdravotnictví v Brně pana Matěje Hollana, slavnostně podepsán certifikační dokument stvrzující splnění všech potřebných podmínek pro udělení certifikátů Hard&Smart zaměřených na zvýšení kvality a bezpečnosti v prostředí nočního života a zábavy. Za klub Fléda dokument podepsal jednatel firmy Level B production Lukáš Stara.

  Klub Fléda získal tento typ certifikátu, na základě dva roky trvající společné spolupráce se společností Podané ruce, která je především cílena na zvyšování standardů kvality služeb a snižovaní rizikových faktorů v prostředí noční zábavy. Vzhledem k úspěšnému splnění všech kritérií se klub Fléda stal prvním v České republice s certifikací bezpečnějšího klubu, která je uznávána na evropské úrovni a vychází ze standardu mezinárodního projektu Party+.

  Projekt Hard&Smart je jednou ze složek koncepčního přístupu prevence a snižování rizik nežádoucích či patologických jevů spojených s prostředím noční zábavy, které se účastní většina populace.

  Klub Fléda by se rád stal příkladem – vzorem pro ostatní kluby v České republice, aby se vlastnění těchto certifikátů stalo naprosto přirozenou a standardní záležitostí každého klubu – podniku v České republice.

  Certifikáty Hard&Smart jsou cíleny na prostředí klubové a taneční scény. Jejich účelem je konkrétně specifikovat, za jakých podmínek budou zvyšovány standardy bezpečného nočního života. Hlavní zaměření je na prevenci a snižování rizik souvisejících s tímto prostředím a zvyšování kvality bezpečnosti či služeb ze strany klubů, organizátorů akcí, ale i lokálních zastupitelů a dalších zainteresovaných subjektů. Projekt Hard&Smart je rovněž propojen s evropskou sítí služeb Party+, která je v současné době jedním z klíčových prvků při zavádění standardů a inovací v tomto prostředí.

  Pro majitele klubu nebo organizátora párty jsou certifikáty potvrzením, že věnuje pozornost bezpečí a komfortu svých návštěvníků. Tímto způsobem se vytváří pozitivní image a zároveň se navyšuje prestiž na dané scéně i u širší veřejnosti. Dále tyto standardy slouží jako podpora v případě krizové situace, čímž se snižují případná právní rizika.

  Pro návštěvníky párty certifikáty představují garanci kvality daného klubu a bezpečnou formu zábavy.

  Pro město, kraj nebo nevládní organizace jsou tyto certifikáty relevantním ukazatelem aktivního, angažovaného a právně udržitelného přístupu při řešení snižovaní rizik spojených s nočním životem, jako je například požití legálních i nelegálních psychoaktivních látek, nechráněný a/nebo nechtěný pohlavní styk, poškození sluchu, násilí, problémy souvisící s bezpečným opuštění klubu a návratem domů a jiné.

  Naplnění atributů tohoto přístupu obsaženého v certifikátech Hard&Smart je oficiálně stvrzeno v Certifikačním dokumentu bezpečnějšího nočního života. Tato licence je oficiálním dokumentem, který podepisují kluby, organizátoři párty a festivalů, zástupci města i mimovládních organizací, kteří uznávají společné cíle a zavazují se k zlepšení zdraví a bezpečnosti v klubech a na parties. Minimum pro udělení certifikátů Hard&Smart je splnění podmínek 8 z 10 bodů.

  Důležitou součástí a podmínkou zavádění certifikátů safer clubbingu je supervizní návštěva odborníka ze členské organizace evropského projektu Party+. Ten pak vyhodnotí aktuální stav úrovně plnění certifikátů Hard&Smart a doplní jej o doporučení vycházející z nejnovějších trendů v oblasti zvyšování bezpečnosti na taneční a klubové scéně. Tento supervizní audit se koná jedenkrát za rok od zavedení certifikátů a stvrzuje jeho další platnost.

  Andrea Vojtěchovská

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.