Láska bez mezí!

Levné dárky, best dárky
 • 1. května 2011 pořádá občanské sdružení Bezmezí v HaDivadle dobročinný bazar s velkým doprovodným programem, jehož výtěžek bude věnován na financování zážitkových seminářů zaměřených na integraci a porozumění mezi nevidomými lidmi a běžnou veřejností.

  Odpoledne bude možné ve foyer divadla zakoupit kvalitní a originální kousky oblečení a přímo v prostoru Alfa pasáže budou probíhat dílny poslepu pod vedením zkušených asistentů, výuka argentinského tanga nebo ukázka soužití velkoměsta a nevidomého s vodícím psem. Odpolední program tak bude zajímavý pro celé rodiny s dětmi.

  V 19:30 bude zahájen večerní program, jehož součástí bude koncert několika hudebních skupin (např. jemně perliví funky-rock-jazz Tonyc nebo energický chlapecký kvartet Japka hrající hudbu se stopami etna, jazzu, folku a rocku), módní přehlídka, dražba ukázkových modelů a dražba večeře s jedním hercem a jednou herečkou HaDivadla. Večeři věnuje restaurace Avia. Večer vyvrcholí taneční party a půlnočním překvapením brněnské nezávislé divadelní skupiny Služebníci Lorda Alfréda.

  Již nyní je možné na činnost občanského sdružení Bezmezí přispět tím, že kdokoli může na pokladně HaDivadla zanechat cokoli, co už nenosí a nepotřebuje: oblečení, módní doplňky, bižuterii a podobně. Právě tyhle kousky budou předmětem prvomájového dobročinného bazaru.

 • Anotace:

  Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. Letos na 1. máje se můžete v HaDivadle políbit pod třešní, zatančit si na koncertu, i s dětmi vyzkoušet si život poslepu, obdivovat krásné ženy – ale hlavně: z lásky a pro svou lásku vydražit originální kousek konfekce a přispět tím na dobrou věc. Právě 1. května 2011 totiž občanské sdružení Bezmezí pořádá v HaDivadle dobročinný bazar s oblečením, jehož výtěžek bude použit na financování zážitkových seminářů seznamujících veřejnost s životem nevidomých.

 • Program:
 • 16:00 dobročinný bazar s oblečením, bižuterií a módními doplňky (vstup volný)

  dílny poslepu: zkuste si běžný den nevidomého (Alfa pasáž)

  rozkvetlá třešeň (před pokladnou HaDi)

 • 19:30 večírek Láska bez mezí: živé kapely (Tonyc, Japka), módní přehlídka, dražba modelů a večeří s herci HaDivadla, taneční party a (ne)vkusné půlnoční překvapení Služebníků Lorda Alfréda
 • Občanské sdružení Bezmezí

  Bezmezí je nezisková organizace, která nabízí expresivní, umělecké, kulturní a zážitkové aktivity, zaměřené na integraci osob se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a běžné populace.

  Bezmezí znamená prostor bez umělých hranic a bariér, které člověku brání v jeho plnohodnotném sebevyjádření a ve vzájemném porozumění. Díky společným prožitkům mohou lidé nalézat cestu k vzájemnému pochopení, a odmítat tak vytvářet předsudky a stereotypy vůči odlišným skupinám lidí. Společné tvoření, ať už jakéhokoliv druhu, se tak stává přirozeným hledáním cest k sobě i druhým.

 • Cíle sdružení:

  nabídka prostoru BEZ oMEZenÍ

  překračování osobních mezí

  snaha o co nejširší nabídku pro co nejširší klientelu

 • Bezmezí – prostor bez omezení

  Naším cílem je najít v bezmezném prostoru průsečík různých skupin lidí, jeden společný a bezpečný PROSTOR pro všechny. Místo, kde jakýkoli handicap nebo znevýhodnění nebude hrát roli v navazování kontaktu a v komunikaci se sebou samým nebo s okolím.

 • Bezmezí – překračování osobních mezí

  V popředí našeho zájmu je člověk. Poskytnutím prostoru k sebevyjádření se snažíme pozitivně ovlivnit jeho vztah k sobě i druhým. Podpora sebevědomí a hlubší sebepoznání klientů je naší prioritou. K tomu využíváme zejména neverbálních prostředkůjako je tanec a pohyb, divadelní, výtvarné a hudební formy.

 • Bezmezí – neomezená nabídka

  Nabízíme neomezenou nabídku, jak v rámci expresivních, uměleckých, kulturních a jiných činností, tak i v rámci co nejširší možné klientely. Kurzy a semináře proto nabízíme účastníkům BEZ oMEZenÍ zdravotním nebo sociálním handicapem, věkem či schopnostmi. Přirozenou součástí seminářů a kurzů je pak i nahlédnutí do života lidí s handicapem.

  Lucie Drlíková

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.