Mezinárodní divadelní festival Setkání/Encounter 2005

Levné dárky, best dárky

V termínu 5. – 9. dubna roku 2005 se uskuteční již 15. jubilejní ročník festivalu vysokých divadelních škol Setkání/Encounter 2005. Jeho posláním je vytvářet prostor pro setkávání studentů, pedagogů a divadelníků z celého světa. Umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, metod a výsledků práce a rozvíjet diskusi o budoucnosti vysokého uměleckého školství.

Festival pořádá Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění za podpory Statutárního města Brna a Višegradského fondu. Spolupořadateli jsou Centrum experimentálního divadla, Divadlo Bolka Polívky a Kulturní centrum u tří kohoutů (divadlo Polárka). Festival Setkání/ Encounter 2005 získal mimo jiné záštity české pobočky ITI a České komise pro UNESCO.

Festivalu Setkání/Encounter 2005 se zúčastní více jak 10 domácích i zahraničních škol. Tyto školy jsou vybírány na základě přihlášení a zaslání videozáznamu nabízeného představení. K výběru účastníků ročníku 2005 došlo v lednu roku 2005.

O účast na festivalu Setkání/Encounter 2005 je každoročně stran škol velký zájem. Mezi školy přihlášené k výběru patří například školy z Kosova, Holandska, Polska, Ruska a Skotska. Novinkou mezi přihlášenými je škola z Indie a z Turecka.

Představení budou probíhat na pěti brněnských scénách: Studio Marta scéna Divadelní fakulty JAMU, Centrum experimentálního divadla – Divadlo Husa Na provázku a HaDivadlo, Divadlo Bolka Polívky a divadlo Polárka. Součástí festivalu bude také mezinárodní projekt „Divadelní maratón“, který bude probíhat poslední festivalový den. Nedílnou součástí festivalu je také velká festivalová party, která slouží k setkávání účastníků nejen v hledištích divadel.

Historie festivalu:

V roce 1990 vznikla myšlenka uspořádat setkání všech tří vysokých divadelních škol z tehdejšího Československa. Během jednoho víkendu se v únoru 1991 setkali učitelé i studenti z DIFA JAMU Brno, DAMU Praha a VŠMU Bratislava, aby si navzájem předvedli ukázky své tvorby a pracovních metod. Od 1. ročníku se festival neustále vyvíjí a rozšiřuje. Účastí zahraničních škol dostal festival Setkání/Encounter přídomek mezinárodní, prodloužil se na 5 dní a rozšířil svůj program o doprovodné akce. Postupem času začal festival Setkání/Encounter nabývat na celorepublikovém významu.

Výrazem uznání za mimořádné umělecké výkony studentů, kteří se podíleli na vzniku inscenací zařazených do hlavní přehlídky festivalu, je udělování ocenění „Marta“. Toto ocenění uděluje Porota Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter, kterou tvoří zástupci profesionálních odborníků z oblasti divadla a to jak z Česka tak ze zahraničí. Máme například přislíbenu účast v porotě od D. Montmarte a B. Janmata.

Další informace o festivalu Setkání/Encounter 2005 naleznete na našich webových stránkách http://encounter.jamu.cz/2005.

Zdroj: Alena Stříbrná – studentský koordinátor, alena.stribrna@difa.jamu.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.