Prohlášení HaDivadla k zamýšlenému zkrácení dotací příspěvkových organizací města Brna o dvacet procent

Levné dárky, best dárky
 • Stejně jako další instituce je i HaDivadlo velmi znepokojeno zamýšleným zkrácením dotací příspěvkových organizací města Brna v následujících letech. To, že situace je vážná, stvrzuje mj. otevřený dopis Divadla Husa na provázku, proklamace studentů JAMU, ale především petice proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery. Je zarážející, že ředitel Národního divadla Brno Daniel Dvořák sám navrhuje přerušení stotřicetileté kontinuity operního provozu ve druhém největším městě republiky a jako jeden z důvodů vedoucích k tomuto kroku uvádí právě snížené dotace.

  Úmysl vedení města seškrtat dotace příspěvkovým organizacím o dvacet procent nevnímáme pouze jako vážné existenční ohrožení našeho divadla, ale především jako nekoncepční a nevratný zásah do obecného kulturního profilu města, v němž žijeme. Tento zásah nutně pocítí také lidé vně těchto institucí, lidé, jejichž jménem zvolení zástupci jednají.

  Uvědomujeme si, že finanční situace nejen ve městě Brně, ale i v celé naší zemi a také na úrovni evropské, je komplikovaná a je třeba ji řešit. V současném proměňujícím se světě je nezbytné přikročit k řadě strukturálních změn. Je však nutné tyto změny činit s rozmyslem, koncepčně a v dialogu s odborníky v daných oblastech. Nebráníme se tedy diskusi o budoucím směřování a fungování kultury financované z veřejných rozpočtů. Bohužel platformy pro takový dialog – poradní sbory pro kulturní politiku, pro integraci sociálně vyloučených komunit, pro rodinu a další – byly zrušeny pouhých několik dní před oznámením úmyslu zkrátit dotace o jednu pětinu. Tento krok lze vnímat jako znamení nezájmu politiků o demokratickou diskusi a nalezení funkčního řešení na základě názorového konsensu s odborníky.

  Každodenně je veřejně deklarováno, že situace rozpočtu města Brna (ale i dalších veřejných rozpočtů) je napjatá, zároveň však denně slýcháme či čteme zprávy o tom, kolik veřejných peněz se vydává zbytečně či přinejmenším podezřelým způsobem, a to v sumách nápadně horentních. Na jedné straně se deklaruje nutnost šetřit, na straně druhé jsou velkoryse financovány opulentní projekty, jejichž smysl je stěží obhajitelný. Vybrat v této situaci v rozpočtu města nejslabší článek, tedy křehký systém veřejných a službu veřejnosti konajících institucí (tedy nejen divadel, ale i domovů důchodců, nemocnic či knihoven), již nyní mnohdy živořících na hranici minima, a existenčně je tak ohrozit, považujeme za jednání asociální. Na druhou stranu však hledání nejslabších obětí, ukrajujících z koláče veřejných peněz je v poslední době (tak jako ve všech dobách krizí) v naší společnosti stále oblíbenější hrou.

  A právě tyto podivné hry a nemoci naší společnosti nás motivují dělat divadlo otevřené, aktuální, výsostně současné. HaDivadlo otevírá letos již 37. sezonu svojí existence a je v našem městě jednou z posledních scén, která představuje alternativu k velkým, kamenným divadlům. Je divadlem, které si navzdory okolnostem uchovalo vyhraněnou autorskou poetiku a není poplatné všeobecnému vkusu či konzumeristickým tlakům. Město Brno se prezentuje jako otevřené, moderní evropské město 21. století. To jsou však pouhé prázdné proklamace, pokud volení zástupci občanů nejednají v zájmu co nejlepší správy a rozvoje našeho společného prostoru a jeho kultivování, ale v zajetí tabulek má dáti – dal. Co je v pravém smyslu otevřené, moderní a evropské? Pestrost a diverzita kultury, důstojné podmínky pro fungování institucí konajících nezastupitelnou veřejnou službu již po mnoho let, respekt k tradici těchto institucí, ekologie veřejného prostoru, nebo jeho bezmyšlenkovitá devastace, redukce, devalvace? Nad tím je třeba se zamýšlet. Když už ne kvůli nám, tak alespoň kvůli příštím generacím, které budou v tomto dosud stále ještě jedinečném a hodnotném prostoru vyrůstat.

  Jan Havlice, dramaturg HaDivadla

  Lucie Drlíková

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.