Bicybo k situaci v cyklistické dopravě v Brně

Levné dárky, best dárky

Koncem srpna se brněnští radní na kolech projeli po cyklostezce podél Svratky. Celkem trefně k tomu poznamenala jedna ze čtenářek novin, že by bylo užitečnější, kdyby seděli v kanceláři a konečně něco udělali pro rozvoj cyklistické dopravy. I nám se zdá, že hlavním motivem této projížďky bylo mediální zviditelnění.

Byla to ale příležitost, dozvědět se některé názory vedoucích představitelů tohoto města.
Novináři to shrnuli do konstatování, že „vedení města míní, že v Brně lidé jezdí na kole hlavně kvůli
rekreaci.“ Primátor města svádí menší ochotu řešit průjezd cyklistů centrem na členitost terénu.
„Až v Brně nasedne na kolo pětina lidí jako v Břeclavi, pak určitě budeme řešit například zvláštní
pruhy“, pravil pan primátor.

Tak cyklisté a máte to. Dvaceti procentní podíl na přepravě má cyklistika leda v některých holandských
městech. Kdyby takto uvažovali radní německých a rakouských měst (srovnatelných co do členitosti a
počtu obyvatel s Brnem), tak by nikdy nic pro cyklisty neudělali. A díky nečinnosti by tam nyní neměli
osmi až dvanácti procentní podíl cyklistů na přepravě. Byly by na tom tak mizerně, jako Brno. I na to
chceme společně s dalšími občanským sdruženími poukázat letošní cyklistickou jízdou ke DNI BEZ AUT.

V pátek 23. září plánujeme projet ne ty rekreační „výpadovky“ pánů radních, ale naopak zatím jedinou
cyklostezku vedoucí do středu Brna po Botanické ulici. I ta však končí poněkud záhadně v jednosměrné
Antonínské ulici a o pokračování do centra si cyklisté zatím mají nechat zdát.

Dalším problémem je, že město Brno zatím nezřídilo na veřejných prostranstvích jediný stojan pro kola.
Jejich osazení bylo stále odkládáno na pozdější rekonstrukci povrchů veřejných prostranství po
dokončení rekonstrukcí podzemních sítí a kolektorů. Nyní konečně dojde k rekonstrukci náměstí
Svobody, ale ani zde se nepočítá s umístěním stojanů.

Tento stav je třeba zavčas napravit, investičně se jedná o nepatrnou položku. Již v roce 2001 zpracovali
Brněnské komunikace, a. s. studii umístění a typu stojanů pro centrum Brna. V souladu s touto studií
se domníváme, že funkci stojanu splní jednoduchý prvek podobný zábradlí, který je hojně používán ve
Vídni.

Pro rozvoj cyklistické dopravy je kromě cyklistických komunikací třeba vyřešit i možnost odstavení
kol v místech předpokládaných cílů cest, tedy i v centru Brna.

Jiří Jedlička
Klub Bicybo, Panská 7, 602 00 Brno, info@bicybo.cz, www.bicybo.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.