Hobby market nehraje s územním plánem

Levné dárky, best dárky

Od dnešního dne se stavební úřad v městské části Brno – Ivanovice vypořádává s pádnými připomínkami, které uplatnili v územním řízení občanská sdružení, starostka Ivanovic i někteří jednotliví občané. Občané, sdružení ani starostka si nepřejí stavbu obřího nákupního centra v těsné blízkosti obytné zástavby. Svoje připomínky mohli účastníci řízení uplatňovat do pátku 7. dubna, a nyní je tedy na stavebním úřadu, aby rozhodl. Vyjádření odhalují skutečnost, že umístění Hobby marketu by bylo v příkrém rozporu s územním plánem i s vyhláškou chránící zeleň. Investor (který se stále skrývá za developerské firmy) navíc nemá v pořádku ani smlouvy s vlastníky pozemků, na nichž chce stavět. Podle ekologické organizace NESEHNUTÍ je umístění stavby zcela nepřípustné. Dnešním dnem pokračuje kauza plánované výstavby Hobby marketu (hypermarketu pro kutily) v
Brně-Ivanovicích do nové fáze. Nastává hodnocení podaných připomínek do územního řízení.
Ivanovický stavební úřad obdržel mimo jiné i vyjádření od občanského sdružení NESEHNUTÍ a
od starostky městské části. „Připomínky podalo i naše místní sdružení a přibližně stovka obyvatel
Ivanovic, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká,“
říká Petra Täuberová ze sdružení
Klidné Ivanovice. Tato vyjádření nyní musí konfrontovat s dokumentací, kterou dodal investor.
„Dokumentaci jsme podrobně prostudovali a zjistili jsme, že záměr je v absolutním rozporu s
územním plánem,“
upozorňuje na nejvážnější připomínku Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Investor se totiž rozhodl stavět hypermarket s prodejní plochou přes 10 000 m2.
To však není v dané ploše dle platného územního plánu možné. Stavebník se rozhodl zamlžit tento
rozpor označením části prodejní plochy názvem „sklad“, a snížit tak prodejní plochu na 6 700 m2.
Přiznává však, že sklad bude prodejní a tím usvědčuje sám sebe, neboť dle odborné literatury je
prodejní plocha: „Hrubá podlažní plocha maloobchodního zařízení, kde při prodeji zboží dochází
ke kontaktu se zákazníkem“
. Ani v případě prodejní plochy mezi 5 000 – 10 000 m2 by však
záměr s územním plánem nesouhlasil neboť neexistuje regulační plán, který by takovou výjimku
v tomto území povoloval. „Je to jednoduše tím, že Ivanovice jsou klidovou oblastí a i územní plán
Brna myslí na jejich ochranu před ničením životního prostředí,“
vysvětluje Koželouh.

Územní plán však není jediným závazným předpisem, který by umístění stavby hrubě porušilo.
Záměr je v rozporu s vyhláškou o zeleni ve městě Brně, neboť se investor neobtěžoval s inventarizací a
zhodnocením zeleně a nezavázal se k náhradě stromů či keřů, pokud by je stavbou zničil.
Předložená dokumentace dále neobsahuje ani sebemenší specifikaci důležitých skutečností, jako
jsou počty a umístění venkovních světel, a dokonce se zcela vyhýbá popisu reklamního pylonu,
který by se jistě stal nechtěnou dominantou krajiny. Ještě závažnější je fakt, že řada smluv o
budoucích kupních smlouvách mezi vlastníky pozemků a developery zastupujícími investora
již před několika měsíci vypršela. Umístění stavby by tedy porušilo stavební zákon i vlastnická
práva občanů. „Na základě zjištěných skutečností pevně věříme, že stavební úřad v Ivanovicích
vydání územního rozhodnutí odmítne,“
uzavírá Koželouh.

Proti výstavbě, která by přinesla výrazné zhoršení životního prostředí (doprava, znečištění ovzduší, hluk)
a poškodila by nenávratně i krajinný ráz zachovalé příměstské obytné lokality, ostatně protestují i místní
občané. Více než 72 % (426 lidí) z nich vyjádřilo svůj nesouhlas v sociologickém průzkumu pořádaném
Katedrou environmentálních studií FSS MU a dalších více než 300 občanů podepsalo protestní
petici. Proti stavbě se postavila i starostka Brna-Ivanovic Eva Slavíková.
Skutečný investor se však stále skrývá za developerské firmy. NESEHNUTÍ, starostka i sdružení
Klidné Ivanovice proto oslovily možné provozovatele hypermarketu (společnosti Bauhaus, Baumax,
Hornbach, OBI, Globus-baumarkt a Mountfield), ale do dnešního dne se k záměru nikdo nepřihlásil.

Více informací: Jiří Koželouh (723 559 495) – NESEHNUTÍ, Petra Täuberová (777 794 801) – sdružení Klidné Ivanovice, Eva Slavíková (602 503 557) – starostka MČ Brno-Ivanovice

Příloha: připomínky NESEHNUTÍ v územním řízení

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.