JUDr. Motejl vyjádřil podporu požadavkům o.s. VMO Brno

Levné dárky, best dárky

Veřejný ochránce práv JUDr. Motejl vyjádřil podporu požadavkům našeho občanského sdružení na rozsáhlejší a intenzivnější protihluková opatření a na striktní dodržování hlukových limitů v okolí připravované stavby Velkého městského okruhu, nazývané „Tunely Dobrovského“. Ve svém dopise ze dne 26.4.2006 zaslaném ministrům Rathovi a Šimonovskému uvádí, že u této vyjímečné stavby lze od investora oprávněně očekávat i nestandardní technická řešení ochrany před hlukem, pokud běžné prostředky nezajišťuje dodržení platných hlukových limitů, tak jak je tomu v tomto případě. Za odstrašující příklad nevhodného řešení pokládáme novou mimoúrovňovou křižovatku na ulici Královopolské (viz www.brno.cz -Doprava -Projekty velkých městských staveb -Velký městský okruh – VMO Dobrovského – obrázky – obr. č. 20 až 24), která silnici Hradeckou už dnes vedenou po hřebeni v násypu! zvedne ještě další 3 m nad terén, tedy do úrovně druhého patra okolních domů. Ombudsman se v toto souvislosti vyjadřuje kriticky k postoji stavebních úřadů a zejména k postoji orgánů ochrany veřejného zdraví, které při přípravě a schvalování této obrovské stavby nedostály plně svým povinnostem ochránit veřejnost před nadměrným hlukem. Dopis ombudsmana, pokládáme proto za významnou podporu naší opakované stížnosti na postup krajského i hlavního hygienika, kterou jsme předali Ministerstvu zdravotnictví dne 4.5.2006.

Doufáme, že uvedený dopis veřejného ochránce práv přispěje ke kladnému vyřízení našeho požadavku na rozsáhlejší výměnu oken v okolí uvedené stavby, doloženého 450 podpisy, který postižení občané Žabovřesk navíc podpořili i krátkou protestní blokádou silnice II/640 (ul. Hradecká) v pátek, dne 21.dubna 2006, v době od 16:05 hodin do 16:35 hod ve směru od Svitav na Vídeň, Bratislavu, Prahu a do centra města Brna. Aby byly dodrženy všechny podmínku stavebního povolení bylo třeba jen na ulicích Záhřebské a Voroněžské před zahájením vlastních stavebních prací podle našeho výpočtu vyměnit asi 1 650 oken a další výměny bude třeba uskutečnit na ulicích Hradecké, Sv. Čecha a také na ulicích Královopolské a Luční, kudy má vést dlouhodobá objížďka ve směru Svitavy-Pisárky- dálnice D1. Na odpověď od ministra Šimonovského již přes měsíc marně čekáme.

Veřejný ochránce práv současně důrazně kritizuje i postoj investora stavby, Ředitelství silnic a dálnic v Brně, který v rozporu s demokratickými principy vytrvale odmítá s našim občanským sdružením o této věci jakkoliv komunikovat a k prosazení svých názorů na rozsah a kvalitu vyměňovaných oken se neštítí používat proti postiženým vlastníkům bytů ani sprostého vydírání.

Dopis ombudsmana jsme proto zaslali řediteli brněnské správy ŘSD Praha a očekáváme, že investor opustí co nejdříve své zažité předlistopadové praktiky a osvojí si způsob jednání s veřejností, obvyklý ve vyspělých státech Evropské unie, kde se na podporu veřejnosti významným projektům klade mimořádný důraz.

V Brně dne 18.5.2006
Ing. Karel Štěpaník, předseda OS „ VMO Brno“

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.