Otevřený dopis proti zdražování MHD v Brně

Levné dárky, best dárky
 • Dopis vyjadřuje stanovisko důležité části brněnské veřejnosti proti zamýšlenému zdražování jízdného MHD v Brně.
 • O zdražování brněnského MHD budou radní jednat v úterý 28.6.2011.


  Vážený pane primátore, vážení radní a zastupitelé města Brna,

  Z oficiálních dokumentů je zřejmé, že má dojít k navýšení cen jízdného městské
  hromadné dopravy v Brně platnému od 1.1.2012. Návrh pracuje se dvěma variantami,
  přičemž každá z nich znamená u předplatných jízdenek měsíčních zdražení na úroveň
  hlavního města Prahy. Předpokládaná změna výnosů v roce 2012 oproti roku 2011 je pak
  63 mil. Kč.

  Tato částka je vysvětlována objektivními změnami ve struktuře nákladů
  Dopravního podniku města Brna, jako je zvýšení cen pohonných hmot, inflace, změna
  tarifu DPH apod. Je-li tato částka vícenákladů skutečně shledána objektivní, rozhodně
  NESOUHLASÍME, aby byla kompenzována zvýšením jízdného MHD Brně. Naopak
  alternativu vidíme v adekvátní sumě z městského rozpočtu, a to zejména z těchto důvodů:

  1. Stávající jízdné považujeme z hlediska ceny za již nyní limitní. Je velmi reálný
  scénář, kdy obyvatelé města Brna budou hledat alternativy v dopravě, přičemž za
  velmi pravděpodobnou lze předpokládat volbu osobní automobilové dopravy, spíše
  než např. bicyklu. Úbytek cestujících pak bude vyvolávat potřebu dalšího zvyšování
  cen (efekt spirály).

  2. S potenciálním navýšením automobilové dopravy souvisí zásadní hledisko zdravotní
  a ekologické. Dle tiskové zprávy Centra pro životní prostředí a zdraví č. 05/2011 ze
  3. března 2011 byla již v tomto roce v Brně překročena kvóta pro zamoření ovzduší
  prachem. A to tak, že již na konci února byl vyčerpán počet dní za celý rok, po které
  smí být legálně překročen denní limit pro polétavý prach (PM10). Brno se tak letos
  zařadilo mezi první města, jejichž občané jsou nuceni dýchat ovzduší škodlivinami
  znečištěné více než připouští platná evropská směrnice o ovzduší. Vdechování prachu
  má zásadní negativní vliv na frekvenci a průběh zánětlivých onemocnění plic, působí
  také negativně na srdečně-cévní systém a zvyšuje úmrtnost.

  3. Je spravedlivé, aby se na shora zmiňovaných nákladech DPMB podíleli jak lidé
  používající pravidelně MHD, tak lidé volící automobilovou dopravu. Druhým
  jmenovaným zajišťuje kvalitní MHD kromě snižování zdravotních a ekologických
  rizik také komfort v dobré průjezdnosti komunikací a minimalizaci dopravních zácp.

  4. Z hlediska priorit a funkcí, které by městský rozpočet měl naplňovat, pokládáme za
  správné, aby tento byl použit právě ke kompenzaci objektivně zvýšených nákladů
  DPMB, než např. na dotování nového wellness centra na Kraví hoře. 63 milionů pro
  DPMB mohlo být kompenzováno např. z divident Tepláren Brno. Čili je patrné, že
  peníze vyšetřit lze. Navrhujeme také uvažovat o zavedení mýtného do centra města
  (příp. vybraných částí města) s tím, že vybrané peníze budou použity také pro
  financování MHD. Některá města, např. Stockholm takto postupují.

  5. Navýšíme-li jízdné zamýšleným způsobem, dostáváme se na ceny jízdného v hlavním
  městě Praze, a to při neskonale horším standardu služeb pro občany vzhledem
  k velikosti a typu obou měst. DPMB z tohoto srovnání vychází zřetelně hůře.Městská hromadná doprava v Brně funguje dobře, zcela jistě nadstandardně
  v porovnání s mnohými městy stejné kategorie v Západní Evropě. Nevzdávejme se jí –
  navíc dobrovolně – jednalo by se o nevratný krok!

 • Jakub Houška o.s. Arbesova
 • Lukáš Lyer o.s. Nesehnutí
 • Matěj Hollan o.s. Brnění
 • Jana Konečná o.s. Pro Kohoutovice
 • Vladimír Dzurja o.s. FK Nový Lískovec
 • Jitka Hrušková o.s. Horní náměstí (Brno-Bystrc)
 • Aleš Holík o.s. Občané pro Medlánky
 • Patrik Doležal Česká pirátská strana
 • Karla Hofmannová o.s. Majdalenky
 • Marie Špačková o.s. Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-
  Bosonohách

 • Pavel Bína o.s. obyvatel Divišovy čtvrti
 • Michal Košut o.s. Obzor Lesná
 • Stanislav Kutáček o.s. Autonapůl
 • Martin Maleček o.s. Ježkova
 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.