Rekonstrukce křižovatky Semilasso

Levné dárky, best dárky

Z důvodu postupné rekonstrukce kolejí a vozovky v křižovatce ulic Palackého a Kosmova bude od 4:00 hodin ve čtvrtek 13. září do 24:00 hodin v sobotu 6. října 2007 omezen provoz v oblasti Semilassa. Po celou dobu prací bude vyloučen provoz trolejbusů, autobusové linky budou vedeny podle postupu prací po odklonových trasách, v nepracovních dnech bude vyloučena také tramvajová doprava:

Výluka trolejbusové dopravy 13.9. – 6.10.2007

Trolejbusová linka 30 bude v pracovních dnech ukončena ve směru od Bystrce v zastávce Slovanské náměstí. V úseku Slovanské náměstí – Královo Pole, nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava linkou x30. V nepracovních dnech budou trolejbusy na lince 30 nahrazeny autobusy v celé trase Bystrc, Černého – Královo Pole, nádraží.

Výluka autobusové dopravy 1. etapa 13.9. – 19.9.2007

Autobusové linky x30, 84 (případně linka náhradní dopravy za tramvaje x6) pojedou ve směru od Husitské k Semilassu odklonem ulicemi Kollárovou a Božetěchovou (pouze v uvedeném směru). Zastávka Semilasso bude přeložena do ulice Božetěchvy před křižovatku s ulicí Kosmovou. Ve směru od Králova Pole, nádraží na Husitskou pojedou linky x30 a 44 po své trase.
Autobusové linky 41, 71 pojedou ve směru do Králova Pole, nádraží od zastávky Vozovna Medlánky odklonem ulicemi Kuřimskou, Žitnou, Kořískovou, Novoměstskou, Sportovní (pouze v uvedeném směru – vynechají zastávky Tylova a Semilasso směr Královo Pole, nádraží, pro přestup na linku 1 bude pro linky 41 a 71 zřízena zastávka Hudcova v ulici Kuřimské). V opačném směru pojedou po své trase.
Autobusová linka 72 pojede ve směru z Řečkovic do Králova Pole, nádraží od zastávky Žitná odklonem ulicemi Novoměstskou a Sportovní (pouze v uvedeném směru – vynechá zastávky Hudcova, Tylova a Semilasso, zastávka Žitná bude přeložena k zastávce linky 42). V opačném směru pojede po své trase.
Noční autobusové linky 90, 91 (případně linka náhradní dopravy za tramvaje x1) pojedou ve směru od Husitské k Semilassu odklonem ulicemi Kollárovou, Božetěchovou a Kosmovou (pouze v uvedeném směru – zastávka Semilasso směr Řečkovice bude pro tyto linky přeložena vpřed za křižovatku Palackého x Kosmova).

Výluka tramvajové dopravy 1.varianta 15.+16.9., 22.+23.9. a 6.10.2007

Tramvajová linka 1 bude ve směru od Bystrce, Ečerovy ukončena v zastávce Malinovského náměstí. Náhradní doprava bude zajištěna autobusovou linkou x1 v trase Hlavní nádraží – Řečkovice (v oblasti Semilassa s případným odklonem dle aktuální etapy autobusové výluky). Vzhledem ke změnám v obězích vozidel nebude možné dodržet časy garantovaných odjezdů nízkopodlažních vozidel. O odjezdu tohoto vozidla se prosím informujte na telefonním čísle 5 4317 4317.
Tramvajová linka 6 bude v provozu pouze cca v době od 8:00 do 20:00 hodin a pojede po své trase pouze v úseku Ústřední hřbitov – Česká a dále odklonem do smyčky Černá Pole, Zemědělská. Náhradní doprava bude zajištěna autobusovou linkou x6 v trase Česká – Královo Pole, nádraží (v oblasti Semilassa s případným odklonem dle aktuální etapy autobusové výluky). V době cca do 8:00 a od 20:00 hod. pojede linka x6 v celé trase linky 6 Mendlovo náměstí – Královo Pole, nádraží.
Vzhledem k nutnosti předisponování tramvajových vozidel mezi vozovnami (běhěm tramvajové výluky bude od kolejové sítě odříznuta vozovna Medlánky) nemusí souhlasit trasy vozidel zatahujících do nebo vyjíždějích z vozoven s údaji uvedenými v jízdních řádech – týká se večera v poslední pracovní den před výlukou, výlukových dnů a rána v první pracovní den následující po výluce.

Výluka autobusové dopravy 2.etapa 20.9. – 26.9.2007

Autobusové linky x30, 44 pojedou ve směru od Semilassa na Slovanské náměstí odklonem ulicemi Palackého, Boženy Němcové a Srbskou (pouze v uvedeném směru – vynechají zastávku Husitská, která bude ve směru na Skácelovu bez obsluhy). Ve směru od Husitské k Semilassu pojedou linky x30 a 84 po své trase.
Autobusové linky 41, 71 pojedou ve směru do Králova Pole, nádraží od zastávky Vozovna Medlánky odklonem ulicemi Kuřimskou, Žitnou, Kořískovou, Novoměstskou, Sportovní (pouze v uvedeném směru – vynechají zastávky Tylova a Semilasso směr Královo Pole, nádraží, pro přestup na linku 1 bude pro linky 41 a 71 zřízena zastávka Hudcova v ulici Kuřimské). V opačném směru pojedou po své trase.
Autobusová linka 72 pojede ve směru z Řečkovic do Králova Pole, nádraží od zastávky Žitná odklonem ulicemi Novoměstskou a Sportovní (pouze v uvedeném směru – vynechá zastávky Hudcova, Tylova a Semilasso, zastávka Žitná bude přeložena k zastávce linky 42). V opačném směru pojede po své trase.
Noční autobusové linky 90, 91 (případně linky náhradní dopravy za tramvaje x1 a x6) pojedou ve směru od Řečkovic (Králova Pole, nádraží) na Husitskou odklon ulicemi Boženy Němcové, Srbskou, Slovanské náměstí a Husitskou (pouze v uvedeném směru – zastávka Semilasso bude přeložena do ulice Boženy Němcové). V opačném směru od Husitské k Semilassu pojedou po své trase.

Výluka autobusové dopravy 3.etapa 27.9. – 5.10.2007

Autobusové linky x30, 44 pojedou ve směru od Králova Pole, nádraží na Husitskou odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou (pouze v uvedeném směru – zastávka Semilasso bude přeložena do ulice Metodějovy před křižovatku s ulicí Palackého). Ve směru od Husitské k Semilassu pojedou linky x30 a 84 po své trase.
Autobusové linky 41, 42, 70, 71, 72 pojedou ve směru od Králova Pole, nádraží na Tylovu odklonem ulicemi Božetěchovou, Metodějovou a Palackého (pouze v uvedeném směru). Zastávka Semilasso bude přeložena k tramvajové zastávce směr Řečkovice.

Výluka tramvajové dopravy 2.varianta 28.9. – 30.9.2007

Tramvajová linka 6 bude ve směru od Ústředního hřbitova odkloněna od zastávky Semilasso do Vozovny Medlánky. Náhradní doprava není zavedena, v úseku Semilasso – Královo Pole, nádraží obsluha linkami x30, 41, 42, 44, 70, 71, 84. Tramvajová linka 1 jede beze změny po své trase.

Výluka autobusové dopravy 4.etapa 6.10.2007

Autobusové linky x30, 44/84 (případně linka náhradní dopravy za tramvaje x6) pojedou ve směru od Králova Pole, nádraží na Husitskou odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou. Zastávka Semilasso bude přeložena na Metodějovu před křižovatku s Palackého. V opačném směru od Husitské k Semilassu pojedou odklonem ulicemi Kollárovou a Božetěchovou. Zastávka Semilasso bude přeložena do ulice Božetěchovy před křižovatku s ulicí Kosmovou.
Autobusové linky 41, 42, 70, 71 pojedou ve směru od Králova Pole, nádraží na Tylovu odklonem ulicemi Božetěchovou, Metodějovou a Palackého (pouze v uvedeném směru). Zastávka Semilasso bude přeložena k tramvajové zastávce směr Řečkovice. Autobusové linky 41, 71 pojedou navíc ve směru do Králova Pole, nádraží od zastávky Vozovna Medlánky odklonem ulicemi Kuřimskou, Žitnou, Kořískovou, Novoměstskou, Sportovní (pouze v uvedeném směru – vynechají zastávky Tylova a Semilasso směr Královo Pole, nádraží, pro přestup na linku 1 bude pro linky 41 a 71 zřízena zastávka Hudcova v ulici Kuřimské).

Noční autobusové linky 90, 91 (případně linka náhradní dopravy za tramvaje x1) pojedou ve směru od Řečkovic na Husitskou odklonem ulicemi Boženy Němcové, Srbskou, Slovanské náměstí a Husitskou (pouze v uvedeném směru). Zastávka Semilasso bude přeložena do ulice Boženy Němcové.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.