Sběr podpisů na dopis pro ministra dopravy

Levné dárky, best dárky

V těchto dnech probíhá v městské části Brno-Žabovřesky sběr podpisů na dopis pro ministra dopravy
Milana Šimonovského. Občané této městské části, bydlící v okolí připravované stavby
Velkého
městského okruhu

nazývané „Tunely Dobrovského“
, vyjádřili na schůzi, konané dne
30.3.2006 v klubu Altego, svoji nespokojenost s nedostatečným rozsahem připravovaných
opatření, která mají zmírnit negativní vlivy stavebních prací na obyvatele sídliště Žabovřesky v okolí
budoucího staveniště. Občané požadují takové stavební úpravy dotčených bytových domů, které by
zajistily dokonalou ochranu bytů před staveništním hlukem a prachem.

Dopisem, který podepsalo na místě 28 zástupců postižených občanů, požádali o pomoc ministra
dopravy pana Ing. Milana Šimonovského. Současně vyjádřili odhodlání domáhat se správní
žalobou pozastavení platnosti stavebního povolení, pokud Ministerstvo dopravy ČR nevyhoví jejich
odvolaní proti vydanému stavebnímu povolení.

V Brně dne 3.4.2006

Ing. Karel Štěpaník, předseda občanského sdružení „VMO Brno“, e-mail: stepanik@sky.cz

Občanské sdružení „VMO Brno“
Cíl činnosti: Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny na území města Brna, zejména v okolí Velkého městského okruhu.

    Aktivity:

  • Aktivní účast při projednávání dokumentace vlivů na životní prostředí staveb
  • VMO – tunely Dobrovského
  • Mimoúrovňová křižovatka Dobrovského-Svitavská radiála

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.