Úplná uzavírka Slovanského náměstí

Levné dárky, best dárky

Z důvodu konání Erbovních slavností MČ Královo Pole bude od 7:00 hodin v sobotu 8. září nepřetržitě do 21:00 hodin v neděli 9. září 2007 vyloučena veškerá doprava v prostoru Slovanského náměstí v Králově Poli. Trolejbusová linka 30 bude v celé trase nahrazena autobusy dle platného jízdního řádu, které ve směru do Bystrce pojedou v úseku mezi zastávkami Semilasso – Skácelova odklonem ulicemi Riegrovou, Srbskou, Herčíkovou a Purkyňovou (vynechají zastávky Husitská a Slovanské náměstí, na odklonové trase zastaví na zastávce Hutařova). Ve směru do Králova Pole, nádraží pojedou v úseku mezi zastávkami Skácelova – Husitská odklonem ulicemi Purkyňovou, Dobrovského a Palackého (vynechají zastávku Slovanské náměstí, zastávka Skácelova je přeložena do ulice Purkyňovy, zastávka Husitská je přeložena tramvajovému ostrůvku v ulici Palackého).

Autobusové linky 44 a 84 pojedou po stejných odklonových trasách jako linka 30 v příslušném směru jízdy.

Trolejbusová linka 32 bude v celé trase nahrazena autobusy dle platného jízdního řádu, které ve směru z centra pojedou v úseku mezi zastávkami Charvatská – Hutařova odklonem ulicemi Dobrovského, Palackého a Riegrovou (vynechá zastávku Slovanské náměstí, na odklonové trase zastaví na zastaví na zastávce Husitská linek 1, 6 a 7). V opačném směru pojedou v úseku Srbská – Charvatská odklonem ulicemi Herčíkovou, Purkyňovou a Dobrovského (vynechá zastávky Hutařova a Slovanské náměstí, na odklonové trase zastavuje na zastávkách Červinkova a Skácelova).

Autobusová linka 67 pojede v úseku mezi zastávkami Jungmannova – Skácelova oběma směry odklonem ulicemi Dobrovského a Purkyňovou (vynechá zastávky Husitská a Slovanské náměstí).

Změna zastávek:

Husitská směr Slovanské náměstí – bez obsluhy linkami 30, 44 a 67.
Husitská směr Semilasso – bez obsluhy linkou 67, pro linky 30 a 84 přeložena k zastávce linek 1, 6 a 7 v ulici Palackého.
Hutařova směr Slovanské náměstí – bez obsluhy, linka 32 směr město zastavuje náhradou v zastávce Červinkova.
Hutařova směr Srbská – pro linku 32 přeložena vpřed za křižovatku s ulicí Riegrovou, u této zastávky zastaví také linky 30 a 44.
Charvatská směr centrum – pro linku 32 přeložena vpřed za křižovatku s ulicí Dobrovského.
Jungmanova směr centrum – pro linku 67 přeložena vpřed za křižovatku Palackého x Dobrovského.
Skácelova směr Slovanské náměstí – pro linky 30, 67 a 84 přeložena do ulice Purkyňovy k zastávce linky 99.
Slovanské náměstí směr Skácelova – bez obsluhy, linky 30, 44 zastavují na zastávce Hutařova, linka 32 směr centrum zastavuje u zastávky Skácelova linek 12 a 13.
Slovanské náměstí směr Husitská – bez obsluhy, linky 30 a 84 zastavují v zastávce Husitská linek 1, 6 a 7, linka 32 směr centrum zastavuje u zastávky Skácelova linek 13 a 13.
Slovanské náměstí směr Srbská – bez obsluhy, linka 32 zastavuje u zastávky Husitská linek 1, 6 a 7.
Srbská – odjezdová zastávka linky 32 přeložena na protější stranu k výstupní zastávce.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.