Bolševník velkolepý

Levné dárky, best dárky

Dotaz: Na mnoha místech v Brně nyní vidíme bujet známý plevel nazývaný bolševník. Co to je vlastně za rostlinu?

Odpověď: Bolševník velkolepý neboli Heracleum mantegazzianum není v České republice původním druhem. Byl k nám dovezen v polovině 19. století z Kavkazu a měl být ozdobou zámeckého parku v Kynžvartu. Bohužel se ale stal obtížným a nebezpečným plevelem. Tato obrovská rostlina může dorůstat až do výšky čtyř metrů a řadíme ji do čeledi mrkvovitých. Lodyha je dutá, skvrnitá a může být zabarvena červeně až červenofialově.Těsně nad zemí může dosahovat tloušťky patnácti centimetrů v průměru a přízemní listy mohou být i 1,7 m dlouhé. Květenství je složený okolík o průměru až jeden metr. Korunní plátky bývají zbarveny bíle, růžově nebo zelenožlutě. Bolševník velkolepý kvete od června do srpna a na jedné rostlině může být až sto tisíc semen, která si udržují klíčivost i pět až dvanáct let. V podzemí se skrývá mohutný kořenový systém, prorůstá do hloubky až tři metry. Kromě těch nejsušších míst osidluje všechny druhy stanovišť, ovšem nejlépe se bolševníku daří na vlhkých a na živiny bohatých půdách. Bolševník je velmi expanzivní a agresivní druh, který se dokáže rychle množit a snadno se přizpůsobuje novým životním podmínkám. Na nově osídlovaných stanovištích ničí původní rostlinná společenstva. Kromě toho způsobuje u člověka vážná kožní poranění. Rostlina obsahuje v listech a v lodyze furokumariny, které při styku s pokožkou způsobují červenohnědé pálící a svědící skvrny a puchýře. Zasažená místa se velmi obtížně hojí a výrazná pigmentace může přetrvávat i několik měsíců. Účinek furokumarinů zesiluje ultrafialové záření.

Je nutno podotknout, že rychlá a stoprocentně účinná metoda likvidace bolševníku velkolepého neexistuje. Ohniska rozšíření této rostliny je vhodné likvidovat mechanickými způsoby. Například vyrýváním či vykopáváním hlavního kořene asi deset centimetrů pod kořenovým krčkem, dále pak kosením celých rostlin nejméně třikrát za sezónu a nebo opakovaným osekáváním okolíků v době květu. Metody kosení a osekávání okolíků vedou ale spíše k potlačení bolševníku než k jeho úplné likvidaci. Další metodou může být i chemická likvidace, která ovšem mnohdy způsobuje úplné zničení všech rostlin na lokalitě a navíc nese i určitá zdravotní rizika. Při práci na likvidaci bolševníku je nutné dbát bezpečnostních opatření, což znamená používat ochranný oděv, boty, rukavice a brýle. Při náhodném kontaktu se šťávami rostliny je důležité ihned omýt postižená místa proudem vody.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.