Dopravní situace v městě Kuřimi

Levné dárky, best dárky

Dopravní situace v městě Kuřimi je velkým, stále neřešeným problémem. Kuřimí projíždějí denně desetitisíce aut, jenom na ulici Tišnovské jich denně projede v průměru 21 a půl tisíce. To s sebou nese nejenom špatnou průjezdnost a kolony, ale také další negativní jevy – hlučnost, vibrace a emise, které přímo ohrožují naše zdraví a náš majetek. Dopravní situace se však nejenom účinně neřeší, ale navíc plány na její řešení mohou vést ke zhoršení tohoto problému. V souvislosti se schvalováním Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje totiž odpovědní politici prosazují začlenění pouze tzv. severní spojky, kterou, nevíme proč, vydávají zcela mylně za obchvat města. Přes všechny odborné materiály, které máme k dispozici, a které jednoznačně hovoří o nevýhodnosti severní spojky a naopak o výhodnosti jižního obchvatu města, není v připravovaných Zásadách jižní obchvat vůbec zanesen.

Věříme, že nezařazení jižního obchvatu města Kuřimi je jen důsledkem nedostatku informací v rozhodujících orgánech. Občanské sdružení se už několik let snaží nové informace předávat kompetentním orgánům. Poslední srovnávací tzv. „Komparativní studii propojení R43 a I/43 jsme začátkem srpna 2011 předali všem zastupitelům Jihomoravského kraje, dopravní a plánovací komisi kraje a několika vedoucím odborů Krajského úřadu. Dále jsme tuto studii předali poslancům i senátorům Parlamentu ČR za Jihomoravský kraj. Ze závěrů této studie vyplývá, že pro město Kuřim a celý region je výrazně lepším řešením jižní obchvat.

Nechápeme, že severní spojku i nadále prosazují odpovědné orgány a komise, když všechny nové studie a posudky dokazují jednoznačně výhodu jižního obchvatu města Kuřimi. Nebo snad máme brát jako dostačující to, že se ze severní spojky prostým přejmenování stal v plánech Ředitelství silnic a dálnic severní obchvat?

Občanské sdružení i většina kuřimských občanů požaduje a bude nadále požadovat zařazení jižního obchvatu města Kuřimi do Územního plánu JMK všemi možnými zákonnými prostředky!

Obč. sdružení pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi
Účastníci blokády na podporu „Jižního obchvatu“ města Kuřimi

V Kuřimi 16.9.2011 / kruhový objezd u Penny a Lídlu

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.