Hnutí DUHA dnes zahajuje petiční akci

Levné dárky, best dárky

Hnutí DUHA dnes zahajuje petiční akci za bezpečné cyklostezky v Brně / pátek 21. dubna 2006

Na dnešní cyklistické jízdě ke Dni Země zahájí Hnutí DUHA sběr podpisů pod výzvu primátorovi, aby se zasadil o výrazné zlepšení podmínek pro cyklodopravu v Brně. Petice „Po Brně na kole bezpečně“ žádá především výstavbu bezpečných stezek pro cyklisty, které propojí stávající trasy podél Svratky a Svitavy s centrem města a vytvoření míst pro bezpečné odložení kol ve veřejných budovách a v blízkosti nádraží.


V Brně je v současnosti v provozu pouze 21 km cyklistických stezek tvořených jedinou souvislou trasou podél řeky Svratky a několika dalšími nepropojenými úseky. Naprosto chybí cyklostezky vedoucí do centra a možnost bezpečného průjezdu středem Brna. Nedostatečné jsou také možnosti bezpečně odložit kolo v budovách úřadů či v blízkosti nádraží.

Hnutí DUHA Brno proto prosazuje, aby začaly být prioritně připravovány a realizovány stezky a speciální cyklopruhy, které umožní cyklistům bezpečný příjezd do centra města. Bez vyznačení cyklopruhů na vybraných ulicích či zřízení cyklostezek nebude cykolodoprava v Brně bezpečná,
a tudíž ani atraktivní. Přitom je to způsob dopravy, který je v městském provozu nejrychlejší
a nejlevnější.

Miloš Hotař z Hnutí DUHA Brno k tomu říká:
„Zřizování samostatných cyklopruhů ve vybraných ulicích a výstavba cyklostezek vedoucích do centra jsou dvě hlavní opatření, kterými může magistrát udělat cyklodopravu v Brně bezpečnější
a atraktivnější. Chce-li Brno získat pověst skutečně moderního univerzitního města, měli by politici myslet i na ty, kteří se chtějí bezpečně pohybovat po městě na kole.“

Kontakt:
Miloš Hotař, Hnutí DUHA Brno, tel: 605 900 020, milos.hotar@hnutiduha.cz

Kompletní text petice určené primátorovi města Brna

Po Brně na kole bezpečně

Vážený pane primátore,

žádám Vás, abyste se zasadil o výrazné zlepšení podmínek pro cyklodopravu v Brně, zejména o to, aby:

  • ➔ začaly být připravovány a realizovány projekty cyklostezek propojujících stávající cyklotrasy podél řek Svratky a Svitavy s centrem města,

  • ➔ byly zřízeny bezpečné cyklostezky nebo cyklopruhy vedoucí do centra z okrajových částí města,
  • ➔ vodorovným značením byly zřízeny na vybraných stávajících komunikacích v centru města speciální cyklopruhy,
  • ➔ při rekonstrukcích ulic a náměstí byly instalovány stojany na kola,
  • ➔ při výstavbě či rekonstrukcích veřejných budov (úřady, knihovny, školy, obchodní centra apod.) orgány města požadovaly po investorech zřízení míst pro bezpečné odložení kol,
  • ➔ byly zřízeny úschovny kol v sousedství vlakových a autobusových nádraží.

Věřím, že se těmito návrhy budete vážně zabývat.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.