Kulatý stůl

Levné dárky, best dárky

V rámci projektu, který podpořila Nadace Partnerství, organizuje ZO ČSOP Veronica dne 20.9.2005
od 16 hodin v zasedací místnosti Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní 39 v Brně kulatý stůl
na téma Ochrana životního prostředí a komunikace s občany v procesu tvorby nového územního plánu
Brna na roky 2010-2020.

Během diskuse se zaměříme na témata:

  • lesní porosty na území města Brna
  • druhová a územní ochrana přírody a krajiny
  • tvorba územního systému ekologické stability
  • veřejná zeleň
  • venkovská krajina
  • revitalizace říčních systémů
  • vnitrobloky, brownfields
  • světelné znečištění
  • cyklotrasy, hipostezky, chodníky pro pěší
  • terénní hrany, horizonty

Ke kulatému stolu, který bude moderovat RNDr. Mojmír Vlašín, jsou pozváni zpracovatelé nového
územního plánu, odbor územního plánování MMB, Kancelář Brno – zdravé město, média a
členové expertní skupiny při Regionálním sdružení Českého svazu ochránců přírody.
Akce je přístupná široké veřejnosti.

„Členové expertní skupiny se shodli na základních principech, které budeme v průběhu celého procesu
vzniku územního plánu hájit. Principy jsou shrnuty do základních 8 bodů. Budeme rádi za jakékoliv další
podněty a připomínky ze stran veřejnosti“ , říká Hana Chalupská, koordinátorka projektu a pracovnice
Ekologického institutu Veronica.

Chceme se ale zeptat i na to, jakou účast veřejnosti očekává magistrát na prvním veřejném
projednání zadání územního plánu 6. října, když začátek (10.00 hodin) je v čase, kdy většina
Brňanů pobývá v zaměstnání“, doplnila Chalupská.

Ekologický institut Veronica v Domě ochránců přírody na Panské ulici 9
e-mail veronica@ecn.cz , tel. 542 422 750.

Kontakt: Hana Chalupská, tel: 542 422 757, email: hana.chalupska@ecn.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.