Multifunkční centrum místo zeleně?

Levné dárky, best dárky

V tomto týdnu se uzavírá možnost připomínkování řízení o umístění Multicentra na ulici Přívrat v Brně-Žabovřeskách. Developer zastupující investora se snaží záměr prosadit bez ohledu na likvidaci stromové aleje, zelených ploch a odklonu cyklostezky. Záměr obsahující zejména diskontní prodejnu je navíc plánován do těsné blízkosti existujícího nákupního centra v objektu Rubín. Navýšení dopravy i zábor zelených ploch jsou tedy zcela zbytečné. Záměr bude projednán s účastníky řízení dne 27. července na Úřadu městské části Brno-Žabovřesky a poté vydá stavební úřad rozhodnutí o umístění/neumístění stavby.

Majitelé domů v okolí křižovatky ulic Přívrat a Královopolská v Brně-Žabovřeskách a další účastníci územního řízení „Multicentrum na ulici Přívrat“ mohou stavebnímu úřadu připomínkovat tento záměr, a to nejpozději do konání ústního projednávání záměru – v pátek 27. července v 9.00 v budově Úřadu městské části Brno-Žabovřesky (Horova 28).

Je však otázka jestli všichni dotčení občané svoje připomínky stihnou zpracovat – úřad je totiž informoval polovičatě a oznámení vyvěsil pouze na fyzickou úřední desku. Elektronická verze úřední desky (http://www.brno.cz/zabovresky/deska.html) neobsahovala ani neobsahuje (v době vydání této tiskové zprávy) o řízení žádnou zmínku. A to všechno za situace, kdy jiná (nekonfliktní z hlediska životního prostředí) územní řízení byla na internetovou úřední desku vyvěšena. Úřad tak svým jednáním porušuje správní řád a lhostejné jsou mu i mezinárodní závazky ČR (např. Aarhuská úmluva), které požadují poctivé informování občanů a jejich účast v rozhodování.

Přitom je jasné, že by záměr občany mohl velmi zajímat. Jeho realizací by přišli o více než dvě desítky převážně mladých listnatých dřevin a část zelených ploch na při ulici Přívrat. Také cyklostezka vedoucí předmětnými pozemky by se musela odklonit. Investor Multicentra předpokládá příjezd a odjezd 400 osobních automobilů denně a zásobování nákladními vozidly. Růst znečištění ovzduší, hluku a další dopravní komplikace jsou věci, které okolní občany jistě zajímají. „K tomu všemu je Multicentrum plánováno do těsné blízkosti polyfunkčního objektu Rubín v němž je nákupní centrum, které plní stejnou funkci,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. „Multicentrum naší městské části nic pozitivního nepřinese, zvýší automobilovou dopravu, zabere zelené plochy, poškodí životní prostředí a sníží pohodu bydlení místních občanů,“ komentuje situaci ředitel Hnutí DUHA a žabovřeský zastupitel Petr Machálek.
Aby mohla developerská firma nechat pokácet stromy, které jí vadí ve stavbě musela o povolení požádat všeobecný odbor žabovřeského úřadu. Úřednice na místním šetření jen poslušně zaškrtaly stromy určené k likvidaci a vůbec se neohlížely na zákonem stanovené povinnosti posuzovat estetický a funkční význam dřevin. V závěru přislíbily povolit kácení v případě kladného stavebního povolení. „Stromy jsou mladé a perspektivní a kácení považujeme za zbytečné,“ popisuje Zita Zapadlová z Ekologického institutu Veronica.

Jiří Koželouh

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.