Návrh koncepce Strategie pro Brno k veřejnému nahlédnutí

Levné dárky, best dárky

26. 03. 2007 Strategie pro Brno / Statutární město Brno jako dotčený územní samosprávný celek oznamuje, že ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ve znění pozdějších předpisů, je k veřejnému nahlédnutí návrh koncepce Strategie pro Brno včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Materiál je k nahlédnutí do 10. dubna 2007.

Návrh koncepce Strategie pro Brno včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je k veřejnému nahlédnutí na Magistrátu města Brna:

* – Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno (V. poschodí, dv. č. 505, tel.č .542174557 a č. 521, tel.č.542174569 nebo 542 174 564)
* – Kancelář strategie města, Husova 12, 601 67 Brno (tel.č. 542 172215)

Návrh koncepce včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí je k nahlédnutí také v Informačním systému SEA, který je přístupný z webových stránek http://www.cenia.cz/ a http://www.env.cz/, kód koncepce JHM003K. Písemné vyjádření k návrhu koncepce můžete zaslat nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce na adresu KÚJmK, OŽP, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Místo a čas konání veřejného projednání bude upřesněno předkladatelem koncepce.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.