Odpor proti Hobby marketu pokračuje

Levné dárky, best dárky

Od dnešního dne mají občané další možnost vyjádřit svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou
Hobby marketu v Brně-Ivanovicích. Prostřednictvím speciální internetové stránky mohou
poslat protestní dopis primátorovi města Brna. Stránku zřídilo
sdružení NESEHNUTÍ Brno. To také v těchto dnech oslovuje významné brněnské osobnosti s prosbou o podporu výzvy žádající respektování názoru ivanovických občanů, kteří se drtivou většinou vyslovili proti stavbě Hobby marketu. Akce probíhají v době, kdy brněnský magistrát rozhoduje o odvolání občanských sdružení, městské části Ivanovice i několika desítek občanů, proti souhlasnému územnímu rozhodnutí na stavbu.Z adresy http://nesehnuti.cz/ivanovice mohou od dnešního dne posílat občané nesouhlasící s výstavbou Hobby marketu v Brně – Ivanovicích dopis primátorovi města Brna Richardu Svobodovi. V něm jej upozorňují na rizika výstavby Hobby marketu v dané lokalitě, na jednoznačný nesouhlas obyvatel Ivanovic se stavbou (dle průzkumu Fakulty sociálních studií MU 72% občanů) a na vážné nedostatky projektové dokumentace i vydaného územního rozhodnutí. V dopise je obsažena i následující výzva: „Apeluji proto na Vás pane primátore, jako na zástupce občanů/ek, aby jste se zasadil o respektování jasně vyjádřených zájmů voličů/ek a jejich práva na životní prostředí a také o respektování zákonů a vyhlášek ze strany dílčích úřadů a úředníků Magistrátu města Brna.“ Internetové stránky k této věci zřídilo sdružení NESEHNUTÍ, které se dlouhodobě danou kauzou zabývá. Souběžně s touto aktivitou se také sdružení obrátilo na významné osobnosti brněnského kulturního a společenského života. Prosí je o podpis otevřeného dopisu určeného představitelům města i zástupcům potencionálních investorů Hobby marketu (konkrétní řetězec se zatím skrývá za developerské společnosti, které zařizují potřebná povolení). V dopise je obsažena žádost, aby daná výstavba nebyla prosazována proti vůli ivanovických občanů i samosprávných orgánů.

„Proti výstavbě tohoto Hobby marketu je většina ivanovických občanů, jejich sdružení, celé zastupitelstvo i radnice, přesto však hrozí nebezpečí, že jejich vůle nebude demokraticky respektována,“ popisuje absurdní situaci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. „Cílem aktivit je umožnit vyjádření lidem, kteří nesouhlasí s tím, že je ignorován názor ivanovických občanů. Zároveň je tak poskytnut prostor pro vyjádření těm, kteří se obávají, že výstavba dalšího nákupního centra v Brně způsobí poškození životního prostředí.“ doplňuje jej Milan Štefanec ze stejného sdružení.

Všechny tyto aktivity probíhají na pozadí běžícího územního řízení o stavbě. Příslušný stavební úřad vydal v květnu t. r. souhlasné územní rozhodnutí o výstavbě. Proti tomuto rozhodnutí se odvolalo jak sdružení NESEHNUTÍ, tak ivanovická radnice, stejně jako místní sdružení Klidné Ivanovice a dalších šest desítek účastníků řízení z řad občanů. V současné době o jejich odvoláních rozhoduje odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna.

Navíc zastupitelstvo městské části Ivanovice minulý týden schválilo žádost o změnu územního plánu, kterou starostka Ivanovic Eva Slavíková předá odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. V jeho kompetenci je odborné posouzení této žádosti a vydání konečného návrhu na její schválení či neschválení ivanovickým zastupitelstvem. Obsahem žádosti o změnu územního plánu je ochrana místa před výstavbou velkých nákupních komplexů a umožnění rozvoje lokality prostřednictvím provozů drobné výroby a služeb.

„V poslední době se na vedení městské části obrátilo mnoho společností, které mají zájem postavit v této lokalitě administrativní budovy, stavby pro sociální účely, či drobné prodejny. Jsem přesvědčena o tom, že vyjmenované stavby jsou mnohem vhodnější pro tuto lokalitu, především vzhledem k nové výstavbě rodinných domů v blízkém okolí. Přinesou také menší zatížení dopravou a jejich umístění do krajiny bude citlivější,“ vysvětluje žádost Ivanovic starostka Eva Slavíková.

Více informací: Milan Štefanec, Jiří Koželouh

Užitečné kontakty:
starostka Ivanovic Eva Slavíková, tel.: 541 226 696
odbor územního plánování a rozvoje MMB, Dana Wendscheová, tel.: 542 17 4 116

Příloha: – text elektronického dopisu primátorovi
– text otevřeného dopisu zástupcům města a investorům

Vážený pane primátore!
Obracím se na Vás jako člověk, kterému není lhostejný stav životního prostředí jeho spoluobčanů a spoluobčanek v Brně-Ivanovicích. V této městské části plánují developerské společnosti Moravská stavební – INVEST a Fuertes development výstavbu Hobby marketu (mě neznámého investora). Rád/a bych Vás proto informoval/a o tom, že většina občanů/ek této obce se kvůli negativním dopadům stavby staví proti její realizaci. Více než 72 % občanů vyslovilo svůj nesouhlas v sociologickém průzkumu pořádaném Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, přes 350 občanů podepsalo také protestní petici a proti výstavbě Hobby marketu se jednohlasně postavilo také zastupitelstvo městské části Brno-Ivanovice.

V průběhu prvního stupně územního řízení se navíc ukázalo, že záměr není v souladu s územním plánem, vyhláškou o zeleni ve městě Brně a dokonce nejsou platné ani smlouvy s majiteli pozemků. Tyto skutečnosti stavební úřad v Brně-Ivanovicích ignoroval. Proto v současné chvíli probíhá odvolání.

Výstavbu hypermarketu nepovažuji za dobrou volbu pro Ivanovice. Víme, že není ve Vaší pravomoci zasahovat do běžících správních řízení. Jako vrcholný představitel města Brna však máte možnost jasně vyjádřit svůj názor na tuto otázku a dát tak jasný signál veřejnosti i investorovi. Apeluji proto na Vás, pane primátore, jako na zástupce občanů/ek, aby jste se zasadil o respektování jasně vyjádřených zájmů voličů/ek a jejich práva na životní prostředí a také o respektování zákonů a vyhlášek ze strany dílčích úřadů a úředníků Magistrátu města Brna.

Za Váš vstřícní přístup děkuji

Otevřený dopis za práva občanů a občanek městské části Brna, Brno-Ivanovice

Vážený pane primátore, vážení zástupci společností!

Dozvěděl jsem se, že je v městské části Statutárního města Brna, Brno-Ivanovice plánována výstavba Hobby marketu soukromým investorem (na pozemku mezi ulicemi Černohorskou, Řečkovickou a Hradeckou). Záměr je prosazován i přes jednoznačný nesouhlas starostky a zastupitelstva Ivanovic, existenci petice s 350 podpisy místních občanů. V městské části navíc proběhl sociologický průzkumu pořádaný Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, ve kterém se vyslovilo více než 72 % občanů proti realizaci záměru.
Na základě těchto skutečnosti vyzývám odpovědné politiky i zástupce společností, které by mohly Hobby market provozovat, aby učinili všechny kroky k zastavení příprav realizace záměru a začali jednat se samosprávou i občany v Ivanovicích o alternativním využití předmětné lokality.

You may also like...

2 Responses

  1. Janis napsal:

    Fascinuje mne jak nevolená Občanská sdružení sklidem mluví za všechny lidi . Vcelku by mne zajímalo kdo Vám k tomu dal právo ! Je mi líto že se v brně nenajde ekologická organizace která by neměla chování levicovo-anarchistické gerilky militantních pseudoekologů.

  2. S. napsal:

    úplně stejně argumentovali v dobách temna komouši proti chartistům a vůbec lidem, kteří si dovolili projevit jiný názor, než oficiální. myslím, že úroveň totalitního myšlení mnoha dnešních „občanských demokratů“, kterým „nikým nevolené skupiny pseudoekologů“ mluví do byznysu (ať už politického či toho běžného) je plně srovnatelná s komunisty nejhrubšího zrna. takže „čest práci“ soudruhu Janisi 😉

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.