Ozonové odpoledne

Levné dárky, best dárky
 • Ministerstvo životního prostředí a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí při Masarykově univerzitě v Brně zvou na prezentaci aktivit českých expertů v oblasti ochrany ozonové vrstvy. Ozonové odpoledne se koná 23. října 2012 od 15 hodin v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, budova A29, pavilon CETOCOEN, Kamenice 5, posluchárna č. 252, 2. patro.

  V letošním roce uplynulo 25 let od podpisu Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Věděli jste, že je to jediná smlouva v oblasti životního prostředí, kterou podepsaly všechny státy světa, a že jsme zde odvedli řadu práce? Pamatujete na staré ledničky, spreje a freony, které se v nich používaly?

  Víte, že Česká republika se pyšní druhou nejstarší řadou dat na světě o stavu ozonové vrstvy a slunečním záření? Vědci na Solární a ozonové observatoři v Hradci Králové provádějí monitoring již od roku 1962. A nejen to. Špičkové údaje k vyhodnocení okamžitého stavu ozonové díry z měření přímo na Antarktidě Česká republika dodává do celosvětové sítě.

  Nezapomínáte při pobytu na slunci používat opalovací krémy s UV-faktorem? Ačkoliv se podařilo omezit a zastavit celosvětové používání drtivé většiny látek, které ozonovou vrstvu poškozují, zůstává i nadále oslabená a na zemský povrch dopadá zvýšené množství ultrafialového záření (UV záření). To je ve větším množství pro všechny živé organizmy nebezpečné. Způsobuje především rakovinu kůže a její výskyt je v České republice stále častější.

  Program

 • 15.00 – 15.05 Úvodní slovo – Ing. Klára Wajdová, ředitelka odboru mezinárodních organizací a mnohostranných smluv
 • 15.05 – 15.20 Montrealský protokol – co dělá mezinárodní společenství, aby zlepšilo současný stav, aktuálně řešené otázky v ochraně ozonové vrstvy – Mgr. Jana Borská, odbor ochrany ovzduší MŽP, Ing. Klára Wajdová, ředitelka odboru mezinárodních organizací a mnohostranných smluv
 • 15.20 – 15.40 Stav ozonové vrstvy nad Českou republikou – RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ, Hradec Králové
 • 15.40 – 16.00 Monitoring stavu ozonové vrstvy nad Antarktidou – RNDr. Michal Janouch, PhD., Solární a ozonová observatoř ČHMÚ v Hradci Králové
 • 16.00 – 16.15 Zdravotní rizika způsobená zeslabením ozonové vrstvy nad Českou republikou – MUDr. Michal Bělobrádek, Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové
 • 16.15 – 16.30 Prostor pro dotazy a diskuzi, zakončení ozonového odpoledne

  Petra Růžičková

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.