Plán hlavních povodí bude bez seznamu přehrad!

Levné dárky, best dárky

Tisková zpráva Plán hlavních povodí České republiky, který má být dlouhodobou strategií státní politiky v oblasti vod a představuje hlavní rámec jejího zaměření pro období 2007 až 2012, chtějí ministryně zemědělství Milena Vicenová a ministr životního prostředí Petr Kalaš předložit vládě bez rozporů. Oba se shodli na tom, že dokument potřebuje dopracovat a termín pro projednání ve vládě, který byl původně do 22. prosince, tedy odložit.

Vznikla již společná pracovní skupina, která upraví strukturu materiálu tak, aby se zvýraznila strategie zadržení vody v území jako priorita vodní politiky v dlouhodobém výhledu. Vicenová a Kalaš si uvědomují, že je potřebné zapojit ostatní sektory hospodářství, kraje a obce do řešení důsledků předpokládaných klimatických změn k prognózování nároků na vodní hospodářství a ke stanovení retenčního a akumulačního potenciálu jednotlivých povodí. Oba ministři také chtějí Plán hlavních povodí doplnit o socioekonomickou analýzu možných alternativ navržených rámcových opatření.

Součástí materiálu předkládaného vládě nebude seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod. Bude proto projednán další postup pro řešení problému pro vymezení vodohospodářsky významných území k roku 2009 (lokalit pro akumulaci vod, území pro retenci vod – poldry, území pro rozlivy povodní) a navržen příslušný program opatření Plánu hlavních povodí.

Plán bude závazným podkladem pro zpracování plánů v osmi oblastech povodí včetně konkrétních programů opatření a jejich schválení kraji do 22. prosince 2009 podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Společný postup ministerstev zemědělství a životního prostředí při dotváření Plánu hlavních povodí je obsažen v dohodě, kterou dnes uzavřeli Milena Vicenová a Petr Kalaš. Dohoda o společném postupu se týká také dalších aktuálních otázek, jako jsou biopaliva, vyhlášení ptačích oblastí Heřmanský stav, Dehtář a Českobudějovické rybníky, řešení povodňové ochrany v povodí horní Opavy (Nové Heřminovy), problematika krušnohorských lesů a financování implementace směrnice o čištění městských odpadních vod.

Táňa Králová

You may also like...

1 Response

 1. red. napsal:

  Tisková zpráva
  STOP PŘEHRADĚ!

  Závazný seznam dvou stovek přehrad nebude, zvítězil rozum

  (Brno, 18. 12. 2006) – Ministerstvo zemědělství dnes oficiálně informovalo o dohodě, kterou uzavřela ministryně Vicenová s ministrem životního prostředí Kalašem. Společně stahují návrh Plánu hlavních povodí, který obsahuje kontroverzní seznam dvou stovek přehrad, a vládě jej předloží až po zásadním přepracování. Organizátoři otevřeného dopisu vládě a iniciativy „Stop přehradě“ tento krok vítají a považují jej za zásadní úspěch svého dosavadního úsilí.

  Ministryně Vicenová tak dala na stanoviska řady renomovaných odborníků a akademiků, kteří vytýkali plánu povodí nevyváženost. Proti kontroverznímu návrhu na rezervování lokalit pro dvě stovky nových přehrad se také vyslovili starostové více než padesáti měst a obcí i zástupci mnoha organizací a spolků. Kromě věcných důvodů je vedl k nesouhlasu i fakt, že s nimi nikdo záměr nekonzultoval a dokonce je o něm neinformoval, a to i přesto, že by připravované schválení Plánu hlavních povodí ve vládě mělo pro stovky obcí vážné negativní dopady.

  „Plán povodí má v nové verzi klást větší důraz na přírodě blízká opatření, vypadne z něj seznam závazných lokalit pro chystané přehrady a bude podrobně projednáván spolu se starosty na úrovni krajů. To jsou přesně věci, které jsme marně žádali už od letošního jara. Jsme rádi, že nakonec zvítězil rozum, i když to bylo opravdu na poslední chvíli,“ komentuje rozhodnutí resortů zemědělství a životního prostředí Jan Beránek, mluvčí iniciativy Stop přehradě.

  „Je to velké vítězství. Chtěl bych především poděkovat všem starostům a občanům, kteří nezůstali lhostejní, dali najevo svůj nesouhlas a podpořili naše aktivity. Je vidět, že být aktivní se vyplácí. Zároveň bych rád upozornil, že jsme sice vyhráli jsme rozhodující bitvu, ale příprava plánů povodí pokračuje. I vzhledem k nestabilitě vlády bude potřeba situaci dál sledovat a zejména se zapojit do přípravy plánů povodí na úrovni krajů, která bude probíhat do roku 2009,“ dodává Beránek.

  Jan Beránek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.