Pozemky Lerchova

Levné dárky, best dárky

Brno, 11. dubna 2007 / K dnešnímu dni podalo již několik brněnských občanů trestní oznámení
na neznámého pachatele především kvůli podezření ze spáchání trestných činů porušování
povinností při správě cizího majetku a zneužívání pravomoci veřejného činitele.
Trestní oznámení se týká záměru na vybudování komerčního polyfunkčního domu Wilson na
pozemcích bývalého vojenského areálu na ulici Lerchova
, které Město Brno bezúplatně získalo v roce 2003 od Ministerstva obrany pro nekomerční využití.V červnu roku 2002 napsala tehdejší místostarostka Vlasta Svobodová na Ministerstvo obrany: „občané brněnské Masarykovy čtvrti, Magistrát města Brna a v neposlední řadě Městská část Brno-střed se opakovaně obracejí na Ministerstvo obrany se žádostí o převod vojenských objektů na území Městské části Brno-střed, areál Lerchova, na Brno-město se záměrem využití k protidrogové prevenci pro volnočasové aktivity mládeže, dále pro potřeby seniorů a k vylepšení ostatní místní občanské vybavenosti“. Ministerstvo obrany poté v roce 2003 pod podmínkou využití „ve veřejném zájmu pro výstavbu veřejné vybavenosti nekomerčního charakteru“ do roku 2013 převedlo pozemky do vlastnictví Statutárního města Brna. To následně svěřilo pozemky do správy radnice Brna-střed.

Pozemek o velikosti 5525 m2, který má podle názoru realitních makléřů tržní hodnotu několika desítek milionů, pronajala vloni radnice Brno-střed na základě jediné cenové nabídky za 1 Kč/m2/rok společnosti Wilson Properity. Ta má v úmyslu podle vlastní internetové prezentace ještě letos začít stavět šestipodlažní polyfunkční dům o celkové ploše cca 12 500 m2, z nichž pouhých cca 300 m2 bude určeno pro klubové nekomerční aktivity. K této transakci se svým majetkem však Statutární město Brno nedalo souhlas a ani o ní nebylo řádně informováno. Po kolaudaci domu Wilson má výměnou za zastavěné pozemky Město Brno získat parcelu 848 m2 s budovou samoobsluhy Brněnka, kterou pak investor do dvou měsíců na náklady městské části zbourá, pokud to však nestihne, odpovídá za to opět radnice Brno-střed.

Oznamovatelé se domnívají, že záměr na vybudování polyfunkčního domu Wilson je v rozporu s podmínkou pro nekomerční využití parcel a městu Brnu tak hrozí smluvní pokuta ve výši 9,7 mil. Kč. Cenu, za kterou pozemky pronajímá radnice Brno-střed, považují oznamovatelé za neodůvodnitelně nízkou. V srpnu 2006 i přes nesouhlas majetkové komise pronájem schválila minimální nutná většina šesti radních. Podpisem smlouvy s Wilson Properity také došlo k porušení Statutu města Brna, který ukládá městským částem neposkytovat městské pozemky za účelem výstavby s životností nad 15 let. Jednání radnice Brno-střed je podle názoru oznamovatelů v rozporu s § 38/1, 39/1 a 39/2 zákona o obcích.

Uvedená pochybení konstatoval před dvěma týdny i náměstek primátora O. Pospíšil v dopise starostovi Brna-střed M. Bortelovi.

Cílem trestního oznámení je zjištění skutkové podstaty případných trestných činů a vyvození trestně-právních důsledků, ale především věcná náprava protiprávního postupu a stavu.

Za oznamovatele:

Svatopluk Bartík
Jasna Flamiková

You may also like...

3 Responses

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.