Soutěž Nejlepší proměna veřejného prostranství zná vítěze

Levné dárky, best dárky

Dne 20. února 2009 byla v kulturním domě v Heršpicích slavnostně předána cena soutěže „Nejlepší proměna veřejného prostranství“, jež probíhala v rámci programu „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“. Ten je za finanční podpory Nadace České spořitelny realizován Nadací VIA. Soutěže se účastnilo všech pět organizací, které uspěly v grantovém kole 5. ročníku programu a obdržely od Nadace VIA grant. Není v ní posuzována jen samotná konečná podoba prostranství, nýbrž i naplnění dílčích cílů programu a jeho ideje. Největší důraz je proto kladen na míru zapojení veřejnosti do projektu a jeho přínos pro komunitní život místa, v němž je realizován.

Hodnotící komise soutěže se sešla 6. února 2009, aby jí zástupci pěti zúčastněných organizací prezentovali podpořené projekty a následně čelili jejím dotazům. Po dlouhém jednání nakonec komise rozhodla, že hlavní cenu a šek na 50 000 Kč získá právě Mateřské centrum Ententyky za projekt Obecní zahrada.


O projektu Obecní zahrada

Na podzim roku 2007 si maminky z heršpického mateřského centra daly za cíl spolu s místními obyvateli zrenovovat pro zdejší společenský život kdysi významnou Obecní zahradu. Ta má rozlohu necelých 1,2 ha a již delší dobu byla z bezpečnostních důvodů zavřená.

Realizátorky chtěly už od samého začátku do projektu v co možná největší míře zapojit své spoluobčany, aby výsledný charakter místa odpovídal potřebám právě těch, kteří ho budou denně využívat. Ti se také na plánovacích setkáních shodli na důležitosti opravy cesty a plotu, dětského koutku, výsadby nové zeleně, laviček a celkové estetické úpravy zahrady.

Do projektu se nakonec zapojilo velké množství místních občanů, a komise tak mohla vyzdvihnout i fakt, že Obecní zahrada pomohla v Heřspicích nastartovat vzájemnou spolupráci mezi jimi, obcí, místní školou, neziskovými organizacemi i místními podnikateli. Realizátorům projektu se též podařilo získat nebývale velké množství finančních prostředků – přes 1 200 000 Kč –, a mohly být proto realizovány všechny priority, na nichž se obyvatelé na veřejném plánování usnesli.
Největší přínos projektu vidí předsedkyně Mateřského centra Ententyky Iveta Zástřešková ve „vytvoření originálního a zajímavého místa setkávání a vyžití všech generací. Aniž by si vzájemně vadili nebo se omezovali, mohou zde svůj čas trávit současně děti na hřišti, mladé rodiny na hrací ploše, senioři na lavičkách ve stínu stromů, mládež u petanque nebo na trampolíně a na závěr dne mohou například všichni posedět u grilu. Budování zahrady přineslo ale také jeden důležitý nemateriální aspekt, a to vytvoření a utužení sociálních vazeb mezi občany, organizacemi a podnikateli v obci.“

Zahrada byla slavnostně otevřena 4. října 2008 za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka, který spolu se senátorem Ivo Bárkem, starostou Heršpic Jiřím Zieglerem a předsedkyní Mateřského centra Ententyky Ivetou Zástřeškovou přestříhnutím pásky zahájil její provoz.

Hodnotící komise soutěže taktéž ocenila, že Mateřské centrum Ententyky dokázalo původní dobrý nápad bezezbytku realizovat a dotáhnout do konce, na čemž má velkou zásluhu především výborný fundraising a oslovování veřejnosti.

Martina Břeňová, členka hodnotící komise, k tomu uvedla: „Vítězný projekt v Heršpicích je kvalitně realizovaný po všech stránkách. Tým lidí, který na něm pracoval, odvedl nadstandardní kus práce, navíc sehnal spousty peněz, profesionalizoval se a podařilo se mu zapojit velkou část lidí z obce. Toho si velmi ceníme. Kromě výsledku, kterým je fantasticky upravená obecní zahrada, na nás z jejich práce dýchlo opravdu velké nadšení a radost. Určitě budou pokračovat i v dalších projektech. Zasloužili si vyhrát.“


O programu

Cílem programu „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí”, který za finanční podpory Nadace České spořitelny realizuje Nadace VIA již od roku 2002, je podpořit obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství, jejíž nedílnou součástí je aktivní účast veřejnosti při plánování a i samotné realizaci projektu. Organizace vybrané v otevřeném grantovém kole obdrží navíc kromě grantu ve výši 210 000 Kč pomoc odborného konzultanta, který jim bude k dispozici po celou dobu realizace projektu, a zástupci organizace se zúčastní tří tematicky zaměřených seminářů.


O Nadaci VIA

Nadace VIA vznikla v roce 1997,aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku 1990. Nadace VIA představuje cestu mezi dárci a obdarovanými, ale i most mezi světem podniků, neziskových organizací a místních samospráv. Zaměřuje se na tři základní programové oblasti: podporu místních iniciativ, rozvoj neziskových organizací a rozvoj filantropie.

Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace – od svého vzniku podpořila více než 2 250 dobročinných projektů částkou přesahující 200 milionů Kč a stala se největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v Čechách a na Moravě.

Helen Lenda

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.