Udržitelná energie a krajina – mezioborová konference na téma biouhel a ochrana klimatu

Levné dárky, best dárky
 • Tématem konference Udržitelná energie a krajina, která se koná v Hostětíně 13. a 14. února 2013, je produkce a využívání biouhlu.

  Tak nazýváme biomasu zuhelnatělou za účelem aplikace do půd. Není to popel, oxidy či uhličitany kovů zbylé po úplném spálení biomasy, ale černý materiál tvořený zejména velmi porézní uhlíkovou kostrou, vzniklou z biomasy za teplot nad tři sta stupňů při omezeném až nulovém dodávání kyslíku. Kousky uhlu dostatečné velikosti se odedávna používají jako dřevěné uhlí

  Tvorbou a aplikací biouhlu lze nejen velmi zlepšit vlastnosti půd, ale též bezpečně uložit obrovská množství uhlíku, zachyceného předtím fotosyntézou z ovzduší. Uhel po tisíciletí zlepšoval půdy v tropech. Úspěšné pokusy s jeho tvorbou a aplikací probíhají v mnoha zemích světa včetně zemí rozvojových. Je nejvyšší čas, aby se tak začalo dít i v Česku. K tomu je ovšem potřeba spolupráce lidí z mnoha oborů. Konference má sloužit k tomu, aby se poznali a navázali spolupráci. Konference se bude věnovat oběma aspektům:

 • Biouhel a ochrana klimatu

  Takovéto užití biomasy je způsobem, jak využít fotosyntézu pro sekvestraci uhlíku ne na roky či desetiletí, ale na staletí až tisíciletí, a to všude, kde lze nějakou biomasu sklízet. Produkce uhlu namísto prostého spalování biomasy může snížit i znečišťování ovzduší jedovatými látkami, pokud se provádí v patřičných reaktorech, což mohou být i jednoduché vařiče.

 • Biouhel a zemědělství

  Uhel obsahuje kromě alkálií také téměř veškerý fosfor a síru z původní biomasy a až polovinu původního obsahu dusíku. Tyto živiny jsou v něm dosti pevně zabudovány, nevyplavují se rychle do spodních vod a vodotečí, rostliny je během času nicméně dokáží využívat. Uhel je navíc schopen na sebe vázat i další živiny a zpomaluje tak jejich vyplavování z půdy. Zlepšuje také schopnost půdy jímat a udržet vláhu.

  Konference je otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelné využívání energie i krajiny – studentům doktorského i magisterského studia, pedagogům, profesionálům i laikům.

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.