Aktuální výstavy Domu umění města Brna

Levné dárky, best dárky
 • Do 29. 1. 2012 lze zhlédnout čtyři výstavy Domu umění města Brna:
 • Dirk Brömmel: Vila Tugendhat
 • Zdeněk Fránek: Útroby architektury
 • Pavel Mrkus: Next Planet
 • Luisa Kasalicky: Luxury goods

  Galerie Jaroslava Krále, Dům umění, Malinovského nám. 2

 • Dirk Brömmel: Vila Tugendhat

  Dirk Brömmel promýšlí sofistikované fotografické postupy, které mu umožňují provádět „objektivnější“ záznamy reality. Následným seskládáváním jednotlivých částí záznamu vzniká celek, jakási „superrealita“. V sérii nazvané Vila Tugendhat postupuje při manipulaci s fotografickým záznamem ještě dál a snímanou realitu obohacuje vloženou časovou smyčkou. Dosahuje toho jednoduchým prolínáním historické fotografie, na kterých jsou členové rodiny Tugendhatů zachyceni při každodenních aktivitách, s jím nasnímanými interiéry a exteriéry dnes už neobydlené vily. Prolínání reality historické a současné umožňuje Dirku Brömmelovi „zviditelnit pohyb času, a tím i věci s ním mizející nebo se proměňující“. Výstava vzniká ve spolupráci s Museum für Konkrete Kunst a její součástí je také katalog. Kurátorkou je Jana Vránová.

  Dům umění, Malinovského nám. 2

 • Zdeněk Fránek: Útroby architektury

  Zdeněk Fránek si po roce 2005 vysloužil nebývalý mediální zájem. Z ne příliš známého brněnského architekta, který byl vnímán jako pokračovatel maďarského organického architekta Imra Makovcze, se během krátké doby stal jedním z nejvíce publikovaných českých architektů v zahraničních médiích. Tuto nebývalou pozornost vyvolala především vila pod Červeným kopcem v Brně, polyfunkční dům Eucon v Praze nebo dostavba zámku ve Velkých Opatovicích. Ideovým předělem je v roce 2010 dokončená modlitebna církve bratrské v Litomyšli. Výstava představuje dosavadní činnost ateliéru, hlavním tématem je ale to, co je architektonické práci nejvlastnější, a sice tvorba prostoru. Kurátorem je Rostislav Koryčánek.

  Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

 • Pavel Mrkus: Next Planet

  Výstava v českém prostředí poměrně neznámého, v zahraničí však stále úspěšnějšího autora Pavla Mrkuse v Domě pánů z Kunštátu představí soubor nových videoprojekcí s tématem modelování fiktivních vesmírných krajin a jejich mentální rekognoskace. Pavel Mrkus je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a na přelomu tisíciletí dlouhodobě působil jako vysokoškolský pedagog v japonské Toyamě. Tam se také utvářel jeho svébytný vyjadřovací jazyk, který kombinuje využívání sofistikovaných digitálních technologií se snahou o zprostředkování duchovních impulzů vycházejících ze západní evropské tradice i východní spirituality. V současné době Pavel Mrkus vede (společně s Danielem Hanzlíkem) ateliér Time-based media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kurátorem je Michal Koleček.

  Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

 • Luisa Kasalicky: Luxury goods

  Autorka narozena v Praze (1974), od dětství žijící ve Vídni, je absolventkou Akademie výtvarných umění ve Vídni v ateliéru W. Damische (1994). Její způsob malby připomíná modulární struktury. Používá víceprostorové ztvárnění objektů, které jsou tvořeny z asfaltových pásů nebo PVC dlaždic a jiných nalezených materiálů; ready-made ze střípků naší spotřebitelské kultury. Často používá koberce ve světle modré a bílé, dlaždice v retro designu sedmdesátých a osmdesátých let, tedy materiály, jejichž povrch a konstrukce vykazují texturu, kterou využívali pop-artoví umělci. Kurátorem je František Kowolowski.

  Barbora Antonová

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.