Erasmus se navzdory zrušenému povolení staví

Levné dárky, best dárky
 • Rezidence Erasmus se navzdory zrušenému stavební povolení právě začala stavět. Plánuje ji postavit Vysoké učení technické ve spolupráci se soukromou společností Aikona a Trikaya. Investor se chce odvolat, využil období do nabytí právní moci k zahájení zemních prací a začal na části pozemku ve vlastnictví VUT stavět. Tato stavba je v rozporu s územním plánem, územním rozhodnutím, platnými zákony i Generelem VUT. Navíc se mělo jednat o výstavbu kolejí pro studenty a zaměstnance VUT – rozšíření přilehlých Listových kolejí. Jakmile však investor dostal platná povolení na tuto stavbu, začal ihned prodávat byty jako nadstandardní bydlení veřejnosti bez ohledu na předchozí závazky a smlouvy. VUT překvapivě v této věci nic nepodniká a nechává nezákonnou stavbu na svém pozemku probíhat.

  Nespokojení občané pořádají v pondělí 30. 8. v 7:00 demonstraci v místě stavby v ulici Klatovská 6, aby vyjádřili svoji nespokojenost s postojem investora a VUT.

  Tisícovka nespokojených občanů z okolí zaslala otevřený dopis předsedovi Akademického senátu Hanáčkovi, rektoru VUT Raisovi a primátoru města Brna Onderkovi, který je současně předsedou správní rady VUT. V dopise poukazují na množství rozporů a podezřelých okolností, které plánovanou stavbu od začátku provázejí a které u občanů vzbuzují obavy z možného korupčního pozadí celého projektu.

  Předseda Akademického senátu Hanáček, ani rektor VUT Rais oficiálně na dopis nereagovali a nezodpověděli žádnou z otázek. To zvýšilo obavy občanů, že celá kauza je zatížena korupcí směřující na rektorát VUT. Z oslovených pouze primátor Onderka dal pokyn Právnímu oddělení Magistrátu a požádal o informaci rektora VUT v této záležitosti: „S ohledem na Vámi zmiňované nejasnosti jsem nechal tuto záležitost prověřit prostřednictvím Právního oddělení MMB a zároveň jsem požádal o informativní zprávu rektora VUT v Brně.“

  Občané stále čekají na vysvětlení podezřelých okolností. Nejpalčivější otázkou je, proč VUT nebrání stavebním pracím na svém pozemku, když proklamuje, že investor porušuje dohody. Navíc existuje podezření, že došlo k porušení zákona při vydání Stavebního povolení. Dále nebylo zodpovězeno, jak je možné, že VUT uzavřelo se soukromým investorem firmou AIKONA, a. s., smlouvu o převážně komerčním využití pozemků VUT, které jsou v Územním plánu města Brna výhradně určeny pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě, v tomto případě školství.

  „Nezodpovězených otázek je celá řada,“ říká Hana Ptáčková ze Společenství vlastníků Klatovská-Hrnčířská. Kolik bytů podle smlouvy VUT za pozemky získá a byly před uzavřením Smlouvy uvažované i jiné varianty ubytování pro hostující profesory? Proč VUT vůbec připustilo variantu nepovoleného využití pozemků a proč souhlasilo pouze s úhradou pokuty a neuvažovalo o odstoupení od Smlouvy? Jaká rizika nese VUT v případě ukončení investičního záměru z důvodu pochybení soukromého investora? Stejně jako tyto otázky, nebylo také objasněno, proč VUT vybralo za investora právě společnost AIKONA, a. s., se sídlem v Brně, Mlýnská 326/13, IČ 26919729. Jak proběhlo výběrové řízení a zejména kdo jsou konkrétní vlastníci akcionáře – obchodní firmy TRIKAYA Asset Management S. A., se sídlem 2535 Lucemburk, Boulevard Emmanuel Servais 20, Lucemburské velkovévodství, jak je uvedeno v obchodním rejstříku firem?

  „Občany by rovněž velice zajímalo, proč si VUT uzavírá možnost přístavby kolejí na svém pozemku, které mohou být integrálně spojeny se stávajícím objektem a proč VUT podporuje výstavbu exkluzivního bytového objektu, když problémem je cenově dostupné ubytování pro obvykle nemajetné studenty,“ dodává Ptáčková. VUT nereaguje ani na to, že zahájení stavby bylo spojeno s masívním kácením zdravých stromů na pozemku VUT, v bezprostřední blízkosti Listových kolejí, v rozporu s Generelem VUT a Obecně závaznou vyhláškou č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Stejně tak zůstává otázkou, proč VUT neřeší na svých pozemcích chronický nedostatek parkovacích míst, bez nutnosti kácet stromy, a raději si tuto možnost nechá navždy uzavřít výstavbou komerčního bytového objektu pro veřejnost.

  Občané netrpělivě čekají na závěry šetření primátora a pevně věří, že celá kauza se do důsledku vyšetří a veřejnost bude informována.

  Hana Ptáčková, Společenství vlastníků Klatovská-Hrnčířská (nespokojení občané)

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.