Moravská architektura a její Brno

Levné dárky, best dárky
 • Na podzim roku 2011 připravilo Diecézní muzeum rozšířenou verzi již jednou s úspěchem realizovaného přednáškového cyklu věnovaného tématu novodobého rozvoje a architektury města Brna od poloviny 19. století do současnosti, tedy od období budování okružní třídy, přes velkou brněnskou asanaci, Brno secesní, architekturu meziválečnou, ale i období socialistického realismu a normalizace, až po současnou výstavbu rozvíjející se metropole.

  Přednášky budou probíhat vždy ve čtvrtek v 18.00 hod. v sále na Petrově 2 v Brně.

  Formou odborných přednášek doprovázených fotografickou prezentací brněnské architektury se účastníci z řad odborné i širší veřejnosti seznámí s bohatou stavební historií města, osobnostmi významných ale i méně známých architektů a stavitelů, a s odvážnými urbanistickými projekty Brna v kontextu historie a teorie moderní architektury v Čechách a na Moravě. Vzhledem k zaměření instituce bude značná pozornost věnována také architektuře sakrální, a to jak stavbám z přelomu 19. a 20. století, tak i moderním křesťanských chrámům meziválečného období. Přednášky odborných pracovníků muzea i externích spolupracovníků budou zakončeny veřejnou diskusí. Cílem projektu je především upozornit na tradici kvalitní architektury ve městě, na význam brněnské architektury v rámci celé České republiky a zároveň otevřít debatu o možném navázání na tento fenomén v současné výstavbě města.

 • 29. 9. J. Mlatečková: Brněnská okružní třída a její tvůrci
 • 6. 10. J. Mlatečková: Brno secesní
 • 13. 10. J. Endler: Příběhy brněnských hřbitovů
 • 20. 10. A. Filip: Od stavby k uměleckému dílu. Secesní Gesamtkunstwerk v Brně
 • 27. 10. J. Osolsobě, M. Motyčka: Od historismu ke konstruktivismu
 • 3. 11. J. Mlatečková, P. Czajkowski: Moderní město I. 1919 -1928
 • 10. 11. J. Mlatečková: Sochař, který vyzdobil meziválečné Brno. Václav Hynek Mach
 • 24. 11. J. Mlatečková, I. Kyselka: Moderní město II. 1928-1939
 • 1. 12. J. Mlatečková: Brno v letech 1945-1989
 • 15. 12. J. Mlatečková: Současná architektura a rozvoj města

  Jana Mlatečková,

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.