Muzea připomínají 100. výročí od vypuknutí první světové války

Levné dárky, best dárky
 • V letošním roce si připomínáme vypuknutí I. světové války (dále jen Velká válka), která se postupně vyvinula v celosvětový konflikt s velkými a nedozírnými následky pro celou Evropu. U příležitosti tohoto výročí je připraven projekt dokumentující a prezentující tuto historickou událost v šíři mnoha oblastí a oborů. Jde o projekt muzejních institucí, které připraviliy rozsáhlé výstavy, z nichž každá je zaměřena na určité téma blízké dané organizaci. Připraven je i bohatý doprovodný program, soutěže, prohlídky pro děti a školní skupiny, pietní akty, přednášky a odborné semináře.
 • Společné oficiální zahájení projektu vypukne v sobotu 28. června 2014 v centru města Brna.

  Program zahájení:

  V pátek 27. 6. 2014

  v Praze Dejvicích:

 • 14:00–18:00 – Přistavený parní vlak se salonním vozem Františka Ferdinanda D´Este k nahlédnutí.
 • 13:00–17:00 – slavnostní jízda vozu c. a k. polní pošty od Národního technického muzea na Nádraží Praha-Dejvice a zpět. Použit bude dvoumístný vůz c. a k. polní pošty z počátku 20. stol. (13:00–14:30 cesta tam, 16:00–17:00 zpět)

  V Brně:

 • 17:00 – Prodejna české mincovny (Rosseveltova 419/20) – Slavnostní představení pamětní medaile Atentát v Sarajevu za účasti autora, grafika a medailera, akademického malíře Karla Zemana.

  V sobotu 28. 6. 2014 v Brně:

 • 14.30 – v kostele sv. Jakuba, zádušní mše za oběti sarajevského atentátu a padlé v 1. Světové válce. Proběhne za účasti uniformovaných historických jednotek.
 • 15.30 – prostor u 5. nástupiště hlavního nádraží, příjezd parního vlaku (ve spolupráci s Českými drahami) se salonním vozem Františka Ferdinanda D´Este a VIP hosty na V. nástupiště, přivítání následníka trůnu za účasti zástupců města, VIP a uniformovaných jednotek, přistavení historického automobilu a přesun kolony přes město na hrad Špilberk.

  Trasa průvodu: Hlavní nádraží V. nástupiště ulice Benešova, Masarykova, náměstí Svobody, ulice Zámečnická, Dominikánská, Šilingrovo náměstí, ulice Husova. Dále parkem na Špilberk. Průvod bude sestávat z cca 150 dobově oděných osob včetně dobové vojenské hudby. Vozidlo a koně budou na Špilberk přepraveni jinou trasou.

 • 16.30 – rekonstrukce atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda před jižním křídlem Špilberku s vysvětlujícím komentářem pro diváky a návštěvníky města. Po skončení přesun účastníků na západní kurtinu.
 • 17.00 – vernisáž projektu Velká válka za účasti zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva obrany, zástupců města Brna, hostů a uniformovaných zástupců historických vojsk na západní kurtině hradu Špilberk v prostorách Muzea města Brna a vernisáž výstavy Velká válka aneb Začalo to v Sarajevu…, dechová hudba RU, polní pekárna, letecké modely.

  Po celý den budou přístupné i další výstavy: v Technickém muzeu v Brně, v Moravském zemském muzeu na Zelném trhu a v Paláci šlechtičen, v Moravské galerii v Brně.

  Širokou veřejnost zveme také k návštěvě bývalé C.k.střelnice v parku u Anthroposu (Pisárecká 268/7), kde budou v době od 9 do 17 hodin probíhat dobové atrakce v podobě polní pošty, módního salonu, četnické stanice, polní kuchyně, střelnice, dopolední ukázky Manévrů rakousko-uherských vojsk a mnoho dalšího.

  V neděli 29. 6. 2014 v Brně

 • 11.00 – Ústřední hřbitov, slavnostní odhalení pamětní desky na zrekonstruovaném hrobě Leopolda Lojky, řidiče následníka trůnu arcivévody Ferdinanda v okamžiku atenzátu v Sarajevu. Sraz v 10:30 na parkovišti za ulicí Vídeňskou u tramvajové zastávky Ústřední hřbitov.

  Spolupracující organizace na projektu a termíny výstav:

 • Vojenský historický ústav Praha – 25. 6. 2014 – 31. 12. 2015 – V zákopech 1. světové války
 • Technické muzeum v Brně – 28. 6. 2014 – 28. 6. 2015 – Technika v míru, technika ve válce
 • Muzeum města Brna, Hrad Špilberk – 28. 6. – 31. 12. 2014 – Velká válka aneb Začalo to v Sarajevu…
 • Národní technické muzeum – 4. 6. – 30. 11. 2014 – Naše moře…Rakousko-uherské válečné námořnictvo
 • Národní památkový ústav, Státní zámek Konopiště – 1. 4. – 31. 10. 2014 – Spojeni v životě i ve smrti
 • Poštovní muzeum – 14. 5. – 14. 9. 2014 – Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty…
 • Moravské zemské muzeum – 18. 6. – 31. 12. 2014 – Domov za Velké války a 25. 6. – 31. 12. 2014 – Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků
 • Moravská galerie v Brně – 28. 6. – 28. 9. 2014 – Kubismus uprostřed války a 12. 12. 2014 – 12. 4. 2015 Brno – Moravský Manchester

  Zaměření výstav a provázání témat:

  Vliv vzniku a vypuknutí první světové války na obyvatele města představí Muzeum města Brna na Špilberku. Zde se návštěvníci seznámí s podobou Brna a života v moravské metropoli právě v období války, stejně jako s válečnými událostmi a boji. Silným tématem na Špilberku bude oživlá historie (reenactment). Válečné zázemí a reflexi války v umění připravuje

 • Moravské zemské muzeum. Větší pozornost zde bude věnována Dušanu Jurkovičovi a jeho méně známé tvorbě (návrhy několika vojenských hřbitovů, válečné památky). S válkou souvisí také stejnokroje a výzbroj vojáka, na což se zaměří se své výstavě Vojenský historický ústav. Válečné události, život v zákopech, ale i vznik čs. legií zpracovávají zážitkovou formou kolegové tamtéž. Technické muzeum v Brně se zaměří na doklady rozvoje techniky obecně, dále na zavádění nových zbraní, zbraňových systémů a dalších vojenských prostředků, které byly následně použity bojujícími armádami. Ve výstavě doloží různé produkty průmyslu, který velmi rychle přešel na válečnou výrobu. Na techniku naváže i Národní technické muzeum s válečným loďstvem. Přestože je Česká republika symbolem středoevropského státu, který je na stovky kilometru vzdálen od moře, tato skutečnost v minulosti nebyla takovou samozřejmostí. Ještě před sto lety české země patřící do rakousko-uherské monarchie měly přístup k nemalé části Jaderského moře. Ke stejnokrojům se obrací i Moravská galerie v Brně, která si klade za cíl vyzdvihnout význam vlnařského průmyslu pro město Brno, nejdůležitějších textilních továren, architekturu továrních objektů, urbanistické změny a celkovou změnu životního stylu související s rozmachem vlnařství. Oproti tomu jedinečný příběh života arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este a jeho manželky vévodkyně Žofie z Hohenbergu bude dokumentovat státní zámek Konopiště. Tamní výstava s názvem Spojeni svazkem manželským – spojeni stejným osudem přiblíží život obou obětí a dobu, ve které žily. Poštovní muzeum představí vojenskou i civilní část rakouské poštovní správy během první světové války. Právě pošta umožňovala milionům vojáků na frontě udržovat kontakt se svými rodinami. Dokumentace bude představena pomocí bohatého obrazového materiálu, včetně známek, otisků razítek a úředního aparátu.

  Martina Šmídtová

  Veronika Glettová

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.