Navzájem. Společenství 70. a 80. let

Levné dárky, best dárky
 • Dnes byla v Domě umění města Brna zahájena výstava Navzájem. Společenství 70. a 80. let. Potrvá do 19. 5. 2013. Kurátory výstavy jsou Barbora Klímová, Daniel Grúň a Filip Cenek.

  Výstava v brnenskom Dome umění a v pražskej galérii tranzitdisplay predstaví v dvoch paralelných segmentoch spoločenstvá českých, slovenských a maďarských umelcov vo vybraných dielach a dokumentáciách akcií zo 70. a 80. rokov 20. storočia. Sústreďuje sa na komunikáciu, prispievanie a vzájomnú výmenu, pomocou ktorých spoločná tvorivá aktivita smeruje k intenzívnemu prežívaniu okamžiku. Výstava sa pokúsi ukázať iné podoby kolektivity, ktoré sa nepriamo vyrovnávajú s neautentickými formami organizácie spoločnosti v období československej normalizácie. Usporiadaná na princípe vybraných a rôzne dokumentovaných momentov participácie, výstava konfrontuje širokú škálu pokusov o živý sociálny priestor, prekračujúci hranice privátnej a verejnej sféry. Po bratislavskej premiére v tranzit dielňach sa druhýkrát na tejto platforme stretávajú efemérne „fragmenty“ z osobných archívov umelcov a účastníkov aktivít alternatívnej kultúry z Čiech, Slovenska a Maďarska. Multimediálnou formou predstavíme dokumentácie „momentov“ spoločne prežívaného času z rôznych archívnych médií: film, fotografia, autorská tlač, korešpondencia.

  Usporiadanie a rôzne podoby komunít sa ukazujú v dielach, založených na participácii účastníkov. Vo filme Domov Ľubomíra Ďurčeka sú účastníci uzavretí do plachtoviny v tvare bielej kocky, ktorá je živou metaforou spoločenstva. Marian Palla utvára mikrokomunitu rozosielaním listov s dokumentáciami jeho privátnych akcií pre vymedzený okruh účastníkov. Róbert Cyprich aktivizuje medzinárodné spoločenstvo v rámci festivalu socio-kultúrnych sviatkov na každý deň v roku a jeho korešpondencia odkrýva sieť vzájomných vzťahov. László Beke a György Galántai organizujú v Balatonboglári akcie spájajúce lokálne špecifické skupiny konceptuálne zameraných výtvarníkov s cieľom prekonať traumu okupácie Československa. Dokumentácie akcií Josefa Daňka a Blahoslava Rozbořila alebo Petra Meluzina z 80. rokov ukazujú rôzne formy účasti v spoločenstve. Spájajú obrad, iróniu a katarziu, čím zrkadlia spoločenské procesy a podmienky verejného priestoru. Popri artefaktoch a dokumentoch, ktoré ku spoločenstvám odkazujú nepriamo, prezentujeme tiež dokumentácie zachytávajúce účastníkov neformálnych stretnutí, spoločenských hier a športových udalostí. Forma digitalizovaných slideshow nám umožňuje asociatívne reťazenie kreatívnych momentov voľnočasových aktivít a autorských akcií. Názov výstavy odkazuje k filmu štúdia Hapuka Navzájem (1981) z archívu Vladimíra Havlíka, ktorý zaznamenáva cestu študentov pedagogickej fakulty z Olomouca do Budapešti, Pécsi, Sofie a Burgasu. Ako subjektívny dokument reprezentuje nielen obsah, ale aj podmienky a spôsob výberu diel do výstavy ako translokálnej cesty do minulosti, ktorej ambíciou je porozumieť zmyslu a kreativite dočasných spoločenstiev.

  tisková zpráva DUMB

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.