Projekt Máš na to! podpořil děti ze sociálně vyloučených lokalit

Levné dárky, best dárky
 • Více než dvě stovky dětí se zapojily do projektu Máš na to!, který realizovaly organizace DROM, romské středisko a RATOLEST BRNO ve spolupráci se ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října. Cílem projektu bylo podpořit úspěšnost ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žijících v sociálně vyloučených lokalitách městských částí Brno-střed a Brno-sever.

  V rámci projektu se mohli děti a žáci zapojit do celé řady vzdělávacích, motivačních a poradenských aktivit. Aktivity probíhaly v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM a Nízkoprahovém klubu Pavlač. Největší zájem byl o počítačový kroužek a doučování.

  „Pro děti je příjemné, že mohou využít doučování nebo PC učebnu podle svých aktuálních potřeb a nálady. Účast na aktivitách je dobrovolná a pracovníci se snaží děti a mladé lidi k účasti motivovat nenásilným a respektujícím přístupem, se kterým se naši klienti nesetkávají moc často. V průběhu projektu se například v PC učebně naučily děti spoustu nových a užitečných věcí formou her,“ řekla vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač Věra Růžičková.

  V rámci projektu byly také realizovány čtyři pobytové akce, kterých se zúčastnilo celkem 50 dětí a celá řada dalších seberozvojových aktivit. Děti například navštívily hrad Svojanov, hasičskou stanici, divadlo, knihovnu, aquapark nebo zábavní park. Tyto aktivity jsou u dětí velmi oblíbené, protože v prostředí sociálně vyloučených lokalit mají pouze omezené možnosti trávení volného času.

  Díky projektu se také podařilo rozšířit kariérové poradenství, které je určeno zejména žákům posledních ročníků základních škol a žákům středních škol. Cílem aktivity je podpora žáků při úspěšném dokončení základní školy, pomoc při přechodu ze základní školy na další stupeň vzdělávání a setrvání na střední škole nebo učilišti.

  „Díky projektu jsme založili síť spolupracujících institucí za účelem podpory klientů při přechodu ze základní na střední školu nebo ze školy na trh práce. U starších klientů došlo v rámci kariérového poradenství k posílení klíčových kompetencí potřebných pro život, což vnímáme jako největší úspěch. U mladších klientů považujeme za důležité jejich zapojení se do aktivit typu počítačový workshop profesní orientace nebo návštěva Dnů otevřených dveří na středních školách,“ řekla kontaktní pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež DROM Martina Hrejsemnou.

  Projekt byl zakončen kulatým stolem ve čtvrtek 28. 3. 2013 v učebně DROM, romské středisko, Bratislavská 41, Brno. Na kulatém stole byli účastníci seznámeni s průběhem projektu, jeho výstupy a s příklady dobré praxe.

  Projekt Máš na to! je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

  Marcela Bucháčková, vedoucí romského střediska DROM

  Věra Růžičková, vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač (RATOLEST BRNO)

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.