Protest proti stavbě Rezidence Erasmus

Levné dárky, best dárky
 • Pozvánka na protestní vystoupení občanů proti stavbě Erasmus na jednání Zastupitelstva města Brna (Dominikánské náměstí 1) 7. září 2010 v 8 hodin.

  Občané přednesou zastupitelům svůj ostrý nesouhlas s plánovanou směnou pozemků pod projektem Rezidence Erasmus.
  V Důvodové zprávě k návrhu směny pozemků se výslovně a jednoznačně uvádí, že směna pozemků se bude realizovat:

  – za účelem vybudování ubytovacího objektu pro výzkumné a akademické pracovníky vysokých škol;

  – určení objektu spočívá ve vytvoření ubytovacího fondu pro vysokoškolské pracovníky v areálu Listových kolejí;

  – bytové jednotky se smí používat pouze pro pobyt vědeckovýzkumných a akademických pracovníků vysokých škol v Brně.

  Jakmile povolení pro tuto stavbu kolejí nabylo právní moci, soukromý investor začal v březnu naprostou většinu těchto bytů prodávat zcela volně jako luxusní bydlení na trhu komukoliv z veřejnosti, bez ohledu na to, zda-li je pedagogickým pracovníkem. O této skutečnosti se každý může přesvědčit v realitních kancelářích v Brně či přímo na www.rezidenceerasmus.cz. Podle našich propočtů na základě smlouvy mezi VUT a investorem získá VUT touto stavbou řádově okolo 5 bytů z celkových 68, zato však poruší zákon a územní plán, přijde o cenný pozemek a znehodnotí svým studentům stávající Listovy koleje.

  Projektem Erasmus se:

  – porušuje smlouva mezi VUT a investorem o výstavbě kolejí;

  – jedná v naprostém rozporu s touto Důvodovou zprávou ke směně pozemků;

  – investor uvádí zastupitele v omyl a hrozí skutečnost, že směnou pozemků de facto zastupitelé neúmyslně napomohou k legalizaci této velmi sporné stavby, která již byla příslušným odborem Magistrátu města Brna zrušena jako nezákoná.

  Proto důrazně žádáme zastupitele o neodsouhlasení směny pozemků.

  Mgr. Hana Ptáčková, zástupce Společenství vlastníků

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.