Společně pro Brno

Levné dárky, best dárky
 • Nadace Veronica vyhlásila IV. ročník grantového řízení z programu Společně pro Brno tvořeného výnosy obchodů Nadace Veronica. Rozděleno bude cca 330 tisíc korun. Doporučená výše žádané částky do 20 tisíc korun.

  Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, posilování komunitních vztahů zapojováním veřejnosti, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj společenského a kulturního života.

 • Kdo může žádat o podporu?

  Neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy všech stupňů a mimoškolní zařízení, fyzické osoby.

 • Co podpoříme?

  Podpora je určená pro projekty, které budou realizovány na území Brna a okolí, jsou zaměřené na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně – mohou se tedy například týkat obnovy a úprav školních zahrad a veřejných prostranství, zvyšování zájmu veřejnosti a utváření pozitivního vztahu (včetně dětí a mládeže) o místní přírodní a kulturní dědictví a životní prostředí, vydávání školních časopisů, projektů v oblasti dobrovolnictví, projektů propojujících lidi se zájmem o rozvoj komunitních vztahů, projektů mladých pro mladé s cílem aktivního zapojení do společenského a veřejného života v místní komunitě, případně i jiné společensky prospěšné projekty. Při přijímání žádostí bude kladen důraz na nové nápady a myšlenky a na aktivní zapojení veřejnosti do celého projektu.

  Formulář k žádosti a podrobnější informace k programu si můžete stáhnout na webových stránkách nadace. Uzávěrka 1. února 2012.

  Do fondu směřuje výtěžek z Obchodu Nadace Veronica na Pekařské 38 a Svážné 16, které prodávají pěkné darované věci za příjemné ceny. Každým nákupem v tomto obchodě tak podpoříte lepší život v Brně.

  Pokud jsou vám cíle tohoto fondu blízké, můžete se k jeho dárcům přidat i vy!

  Jasna Flamiková

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.