Víkendová škola mladých novinářů a novinářek

Levné dárky, best dárky
 • NESEHNUTÍ uspořádá 24.-25. 3. v Brně mediálně-vzdělávací víkend pro studenty a studentky středních škol, který je zdarma přístupný i veřejnosti. Budou představeny základy mediální a žurnalistické práce Mgr. Jakubem Mackem, Ph.D., v navazujícím odpoledním workshopu se budou odhalovat stereotypy ve vytváření obrazu o příchozích a cizincích obecně v českých médiích se zaměstnankyní organizace Člověk v tísni Mashou Volynsky.

  Na konci víkendu studenti a studentky vytvoří týmy a bude zahájen 2. ročník soutěže o nejlepší týmový studentský mediální výstup věnující se multikulturní problematice. Vyhlášení vítězů bude v červnu po rozhodnutí odborné poroty.

  Ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání – Lipka, pracoviště Kamenná, se ve dnech 24.-25. 03. uskuteční zážitkově vzdělávací víkend, který bude zakončením další fáze projektu Multikulti Challenge: Accepted!, jejímž obsahem byly vzdělávací protirasistické workshopy na středních a základních školách v Česku.

  Od 11. hodiny sobotního dopoledne všichni absolvovují workshop s žurnalistou Mgr. Jakubem Mackem Ph.D. z Fakulty sociálních studií v Brně, věnovanou možnostem vyjádření svého názoru pomocí médií, zvláště formou studentských časopisů a využitím nových médií. Pod dohledem Mashy Volynsky, zaměstnankyně organizace Člověk v tísni a odbornice na zobrazování cizinců v médiích, se studenti a studentky odpoledne od 15:30 budou soustředit na způsoby, jakými se v českém tisku píše o cizincích a cizinkách a jaký obraz o nich média vytvářejí. V podvečer si pak studenti sami vyzkouší natáčení krátkých videospotů. V neděli dopoledne pak společně všichni ještě absolvují workshop vedený Peterem Tkáčem z NESEHNUTÍ o základech grafiky s použitím volných softwarů, kde základní otázkou bude, čemu se při práci vyvarovat, s prakticými ukázkami.

  Na konci víkendu NESEHNUTÍ vyhlásí druhý ročník studentské soutěže. Během následujících dvou měsíců budou studenti samostatně tvořit své projekty, jejichž hlavním cílem je vyjádření jejich vlastního názoru a postoje k menšinám v jejich regionu – ovšem založeného na osobní zkušenosti. Na začátku června proběhne vyhodnocení studentských prací, kterého se zúčastní odborná porota složená z profesionálních novinářů, akademiků a zástupců neziskového sektoru. Koordinátorka projektu Mgr. Hana Skoumalová k tomu dodává: „Naším cílem je především zviditelnit názory mladé generace, která bude mít v rukou další směřování české společnosti a příchozích v ní.“

  Soutěž probíhá v rámci projektu Multikulti Challenge: Accepted! v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu roku 2010 a 2011 se tento projekt stal jak jednou z primárních aktivit programu Společně k rozmanitosti organizace NESEHNUTÍ, tak i jedním z největších projektů této organizace. Projekt je zacílen na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. V rámci šesti tematicky zaměřených interaktivních workshopů otevírá NESEHNUTÍ témata veřejností málo diskutovaná, a tak cílovou skupinu žákyň, žáků, studentek a studentů hlouběji seznamujeme s problematikou mezikulturního soužití. Pro starší studenty a studentky je určena i soutěž, v rámci které vytvářejí vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v lokalitě, kde žijí. V průběhu podzimního festivalu Týden lidských práv pak budou studenti své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i vydávání časopisu PŘES hranice, předsudky, lhostejnost, ve kterém je posléze tvorba studentů rovněž publikována.

  Boris Rafailov

  Radka Vejrychová

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.