Internetová encyklopedie dějin Brna

Levné dárky, best dárky

Internetová encyklopedie města Brna. Celá databáze dnes zahrnuje více než 18 000 hesel a téměř 8 000 obrazů. Všechny informace jsou setříděny do několika hlavních tematických okruhů, které se věnují současným i již zaniklým brněnským ulicím a náměstím, událostem, pomníkům a pamětním deskám, archeologickým lokalitám, stavbám, školám a samozřejmě i osobnostem, jejichž život byl alespoň částečně spjat s Brnem.

Kdo stojí za celým projektem? Na encyklopedii pracuje autorský kolektiv, který tvoří skupina pracovníků několika brněnských kulturních a vzdělávacích institucí. Veškeré úkony: vkládání dat, návrhy na vytváření a průběžné úpravy obsahové struktury databáze, ale i pořizování a doplňování obrazové dokumentace – provádějí zcela bez nároku na honorář, nad rámec svých pracovních povinností, často ve svém volném čase.
Rozpočet encyklopedie zahrnuje pouze částky, potřebné k programování a technickému zajištění celého projektu. Ten zastřešují a na jeho financování se podílejí Muzeum města Brna, Archaia Brno o. p. s. a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, a to jak formou přímých dotací z vlastního rozpočtu, tak zejména prostřednictvím dotací a sponzorských darů získaných od jiných subjektů (přehled institucí, které tento projekt v letech 2006-2008 finančně podpořily, je uveden na stránkách encyklopedie v sekci Finanční podpora).

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.