Kosmův prostor

Levné dárky, best dárky

V průběhu celého měsíce března probíhá soutěž webových stránek oddílů
PTO, v niž je možné porovnat kvalitu internetové prezentace jednotlivých
oddílů. Do soutěže se přihlásilo celkem dvanáct oddílů SPTO Brno.

Oddíly PTO vedou své členy k všestrannosti, je tedy vhodné, aby i samotné oddíly byly všestranné. Mimo různých soutěží v tábornických dovednostech a sportovní zdatnosti vznikla i soutěž nová, nazvaná Kosmův prostor. Protože je březen měsícem knihy a internetu, bylo zorganizováno porovnávání webových stránek oddílů. Po loňské akci, v níž soutěžily oddílové kroniky a deníky jednotlivých členů, se tak jedná o další krok k rozvoji oddílů a jejich činnosti v různých směrech.

Premiérového ročníku soutěže se účastní celkem dvanáct oddílů, jejichž stránky je možno sledovat. Porotu nahrazují návštěvníci stránek, kteří mohou pro své favority hlasovat, nejvýš však jednou za hodinu. Nejlepší stránky pak budou veřejně ohodnoceny symbolickými cenami. V případě úspěchu celé akce budou probíhat i další ročníky, ne však nutně se stejným zaměřením. Informace o soutěži jsou na stránkách http://pto.pionyr.cz/?q=kosmuv-prostor-info

O SPTO Brno:
Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO) je dobrovolné zájmové seskupení pionýrských oddílů, které se zabývají tábornickou činností, turistikou, poznáváním a ochranou přírody. Každý pionýrský tábornický oddíl (PTO) je řádně zaregistrovaným oddílem organizace Pionýr se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi, včetně oblasti hospodaření. Bližší informace naleznete na adrese
http://pto.pionyr.cz/?q=zasady-cinnosti

O Pionýru:
Ze Statutu Pionýra vyplývá, že Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež. Statut a další informace o sdružení Pionýr naleznete na jeho stránkách
http://www.pionyr.cz

Petr Kolář

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.