Veřejný ochránce a jeho zástupce

Levné dárky, best dárky

působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně (349/1999), pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod…

You may also like...

1 Response

  1. Anonym napsal:

    Nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena. Nenech se okrást bratře, stěžuj si Primátoru svému a družině jeho, padnouti on tě nenechá, démona bez bázně ztrestá. Ve jménu Vážnosti Občana Svobodného a jeho vlastního úřadu dále důstojného.
    Jan Pavel II. a kol.(2005) ve svém provolání k lidu brněnskému, národa českého, Vatikán-Brno, únor 2005, rok velikých změn na Úřadu jeho a Svobody jeho i naší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.