Den Dunaje

Levné dárky, best dárky

Unie pro řeku Moravu si Vás dovoluje pozvat na setkání k příležitosti oslav Dne Dunaje s názvem
Den Dunaje / Den Moravy v Olomouci
dne 29. června 2007 .

    Program:

  • Splouvání řeky Moravy v Olomouci
  • Prezentace studie na revitalizaci řeky Moravy v Olomouci
  • Diskuze k protipovodňovým úpravám řeky Moravy v Olomouci
    Místo a čas konání:

  • Řeka Morava při soutoku s Bystřicí, Olomouc, Envelopa
  • pátek 29. 6. 2007 od 13:00 do 17:00 hodin

Oslava je určena všem obyvatelům města Olomouce, řeky Moravy a jejího povodí. Občerstvení a živá hudba zajištěny. Vstup volný.

Den Dunaje / Den Moravy v Olomouci je pořádán v rámci projektu Unie pro řeku Moravu:
„Řeky pro život – posílení účasti veřejnosti při plnění evropské vodní legislativy“.

Financováno z programu Transition facility Evropské Unie.

Centrálním místem oslav bude prostor pravého břehu Moravy naproti soutoku s Bystřicí v lokalitě Envelopa (areál VŠ kolejí UP Palackého v Olomouci). Zde bude umístěn stan s prezentací materiálů ke Dni Dunaje, studií a posterů k řece Moravě v Olomouci. V tomto místě bude zajištěno též jednoduché občerstvení a živá hudba. Budou zde přítomni zástupci Unie pro řeku Moravu, kteří budou poskytovat informace a zodpovídat dotazy návštěvníků.

Časový program:

Centrální místo oslav – od 13:00 do 17:00 hodin

Prezentace studie na revitalizaci řeky Moravy v Olomouci
Představení studie Unie pro řeku Moravu: “Zkapacitnění řeky Moravy v Olomouci, zpřírodnění poříční zóny a zapojení řeky do struktury města, 2001” (výklad zpracovatele) a prezentace souvisejících posterů.
Čas: 14:30 – 15:00 hodin

Diskuze k protipovodňovým úpravám řeky Moravy v Olomouci.
Diskuze k protipovodňovým úpravám řeky Moravy v Olomouci, k revitalizacvi jejího toku a zpřístupnění poříčí zóny pro obyvatele města (cyklostezky, rekreační, sportovní a každodenní pobytové využití) bude probíhat průběžně a bude zahájena po výše uvedené prezentaci. K zodpovídání otázek zájemců budou přítomni zástupci Unie pro řeku Moravu. Pozváni budou také představitelé Statutárního města Olomouce, Magistrátu města Olomouce a Povodí Moravy s.p.

Exkurze na stavbu protipovodňové ochrany – obtokový kanál u pevnůstky
Ve spolupráci s Povodím Moravy s.p., závod Horní Morava v Olomouci proběhne exkurze s výkladem k realizovanané protipovodňové stavbě: “Morava, Olomouc – I. etapa”. Sraz účastníků na Envelopě – centrální místo oslav, trasa podél Moravy na místo stavby.

Čas: 15:30 – 16:30 hodin

Anketa pro obyvatele města Olomouce k řece Moravě a Bystřici
Obyvatelé města Olomouce a návštěvníci oslav Dne Dunaje budou mít možnost v rámci připravené ankety vyjádřit své názory a postoje k podobě řeky Moravy a Bystřice v Olomouci, k plánovaným protipovodňovým úpravám toku Moravy, k její možné revitalizaci a urbanistickém zkvalitnění poříční zóny pro veřejnost. Výsledky ankety budou zpracovány a vystaveny na internetových stránkách www.uprm.cz a následně předány zástupcům města a správci toku.

Prezentace výtvorů soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj – 2007
„Mladí tvůrci pro Dunaj“ je výtvarná soutěž pro děti mateřských, základních a středních škol, která probíhá pod záštitou Dunajského enviromentálního fóra. Od roku 2004 zajišťuje Unie pro řeku Moravu její konání u nás (ČR), v rámci projektu „Řeky pro život“ by byl pořádán její již čtvrtý ročník (2007).

V rámci oslav Dne Dunaje / Dne Moravy v Olomouci bude probíhat prezentace (výstava) soutežních děl, včetně vítězných výtvorů letošního ročníku.

Individuální plavba po řece Moravě v Olomouci
Čas: 14:00 – 17:00 hodin, přístav v Centrálním místě oslav
Zájemci z řad široké veřejnosti si mohou vypůjčit připravené kánoe a rafty a podniknout vlastní plavbu po řece Moravě v Olomouci.

Splouvání řeky Moravy v Olomouci
Čas: 13:00 -14:00 hodin, trasa plavby Černovír – Envelopa
Akce je určena široké veřejnosti. Doporučuje se předchozí registrace u pořadatelů (info@uprm.cz). Sraz v 13:00 hodin u mostu přes řeku Moravu v Černovíře. Zde budou nachystány kánoe a nafukovací rafty (celkový počet míst omezen). Hromadný start v 13:15 hod. Následuje společná plavba po Moravě v Olomouci s cílem na Envelopě – Centrální místo oslav (přistání do 14:00 hod).


Doplňující informace k povodí řeky Dunaje a ke Dni Dunaje:

Povodí řeky Dunaje
Dunaj (s délkou 2 857 km) a jeho přítoky hrály vždy velmi významnou roli v politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním vývoji střední a jihovýchodní Evropy.

Povodí Dunaje zahrnuje druhou největší evropskou řeku Dunaj a jeho přítoky (mezi nejvýznamnější patří Inn, Morava, Váh, Drava, Sava, Tisa, Siret či Prut), které protékají přes území 18 států. Plocha povodí zabírá 817 000 km2 od německého Černého lesa (Schwarzwald) až po deltu Dunaje, nacházející se na hranici mezi Rumunskem a Ukrajinou. Při porovnání této plochy s územím kontinentální Evropy (bez Ruska) vás možná udiví fakt, že oblast povodí Dunaje tvoří celou její třetinu. Dunaj a jeho přítoky spojují přes 80 miliónů lidí v 13 zemích – Německu, Rakousku, České a Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Ukrajině (pro úplnost nutno dodat, že se velmi malé oblasti povodí Dunaje nachází i v dalších 5 zemích – Polsku, Itálii, Švýcarsku, Albánii a Makedonii).

Řeka Dunaj je velmi důležitá pro evropskou flóru a faunu. Nicméně za posledních 100 let se stav životního prostředí kolem řek povodí Dunaje značně zhoršil. Například do dnešního dne se zachovalo pouze 20% někdejších říčních niv (záplavových oblastí) Dunaje a jeho přítoků, z čehož jen asi polovina se nachází ve stavu, který se více či méně přibližuje přirozeným podmínkám. Znečištění vody degraduje některé oblasti a mnoho úseků řek bylo regulováno či jinak ovlivněno – „kanalizace“ řek či výstavba hrází, jezů a přehradních hrází značně zvýšila hrozbu záplav a riziko znečištění vod.

Den Dunaje
Před 13 lety, 29. června 1994, byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje s úmyslem iniciovat změny a opatření vedoucí k vyřešení výše uvedených problémů. Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje, mezivládní instituce zemí povodí Dunaje známá pod anglickou zkratkou ICPDR (International Commision for the Protection of the Danube River), stanovila 29. červen „Dnem Dunaje“ s cílem, aby se tento den dostal do povědomí ministerstev příslušných zemí, vodohospodářských organizací a jiných zainteresovaných vládních a nevládních organizací v celém povodí Dunaje. Při přípravě Dne Dunaje ICPDR úzce spolupracuje s Organizaci spojených národů (v rámci tzv. Dunajského regionálního projektu – společného projektu Rozvojového programu OSN a Světové banky) i jinými organizacemi, jako je například Dunajské environmentální fórum (jedna z největších evropských nevládních organizací), Global Water Partnership (GWP) a WWW (Worldwide Fund for Nature – Světový fond na ochranu přírody).

Ilustrační FOTO: sk.wikipedia.org

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.