Den městyse Křtiny

Levné dárky, best dárky

Křtiny oslaví významné výročí. Dne 24. Září tomu bude právě 770 let od první písemné zmínky o Křtinách z roku 1237 v imunitní listině papeže Řehoře IX. pro zábrdovický klášter.
Křtiny toto významné jubileum oslaví Dnem městyse Křtiny, který začne již v pátek 21.9. večer a hlavní program proběhne v sobotu 22.9. V neděli 23.9. bude oslava zakončena.Bohatý společenský program bude doprovázet jarmark tradičních řemesel a místních specialit. Občané a návštěvníci Křtin budou mít též možnost zapojit se do moderované diskuse o budoucnosti Křtin. Podrobný program Dne městyse Křtiny je uveden níže.
Na přípravě bohatého programu se podílely křtinské spolky, úřad městyse Křtiny, Základní škola ve Křtinách a Farní úřad ve Křtinách.
Zbyněk Drápela, člen zastupitelstva, se svěřil se svými pocity z přípravy oslavy: „Věřím, že Den městyse Křtiny bude důstojnou oslavou významného výročí Křtin. Srdečně zveme všechny obyvatele, návštěvníky a příznivce Křtin, aby přijeli a připojili se.“

  Program Dne městyse Křtiny

 • Pátek 21.9.2007
  18.30 – Putování oživlou historií Křtin

 • Sobota 22.9.2007

  9.00 Slavnostní mše v chrámu Panny Marie Křtinské sloužená novoříšským opatem Marianem Kosíkem

  10.00 Slavnostní zahájení panem starostou ing. Josefem Bednářem
  – otevření jarmarku tradičních řemesel
  – vystoupení žáků základní školy

  10.30 Pojďme se bavit, hrát si, soutěžit
  – skauti dětem
  – hasička s dveřmi dokořán
  – prohlídka kostnice
  – Capuera a skupina historického šermu JAGA Brno

  13.00 Vernisáž obrazů Pavla Grégra

  14.00 Uvítání občanů panem starostou ing. Josefem Bednářem, slavnostní přípitek
  – pásmo žáků základní školy o historii Křtin

  14.45 Křtiny dnes a Křtiny v roce 2017 – veřejná debata

  18.00 Divadelní představení „Chlebové střevíčky“

  20.00 Večerní posezení s hudbou

  – k tanci a poslechu hraje Prorock
  – vystoupení plivačů ohně
  – zónky v hantecu
  – ukázka středověkého tance

  21.00 Posezení v hospůdce u cimbálu
  Během celého dne:
  Jarmark tradičních řemesel a místních specialit
  Výstava z historie Křtin, života spolků a výtvarných prací dětí
  Výstava obrazů křtinského malíře Pavla Grégra
  Veteráni – staré automobily, motocykly a motorové pily

 • Neděle 23.9.2007
  10.30 Slavnostní mše v chrámu Panny Marie
  10.45 Jazzové matiné v atriu školy
  14.00 Svěcení kříže
  16:00 Fotbalový zápas „O pohár starosty“ – svobodní proti ženáčům
  17.00 Koncert pěveckého sboru Kantila

Změna programu vyhrazena.
KONEC

Zbyněk Drápela (koordinátor Dne městyse Křtiny, člen zastupitelstva)
Stanislav Kutáček (koordinátor Dne městyse Křtiny)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.