Pozvánka do Veselice

Levné dárky, best dárky

Dovolíme si tvrdit, že podstatné jméno Veselice již někdy slyšela většina obyvatel v regionu. Mnozí např. v souvislosti s informacemi o možnosti návštěvy rozhledny v Podvrší, nacházející se na území jedné z nejstarších obcí na Blanensku, založené již v polovině 13. století. Další zase např. ze sdělovacích prostředků poskytující informace o restituční kauze šlechtického rodu Salmů, především potom o navrácení lesů ležících na katastrálním území této obce, potomkům tohoto rodu. Potom jsou také občané, kteří, aspoň jak doufáme, mají vztah k tomuto jménu řekněme vřelejší. I když dnes žijí v bližším i vzdálenějším okolí Veselice, jejich předkové pochází právě z této obce. Veselice je od roku 1960 součástí obce Vavřinec, k níž patří ještě se Suchdolem a osadou Nové Dvory. Dnešní obyvatelé Veselice na své rodáky a potomky těch, které život zavedl do různých koutů naší země, nezapomínají. Dokladem toho jsou mimo jiné i setkání rodáků, která se uskutečnila v roce 1996 a taktéž v roce loňském.Další příležitostí, kdy budou mít možnost, a to nejen potomci veselických rodáků, zavítat do Veselice, bude velikonoční jarmark, který se uskuteční u příležitosti oficiálního zahájení nové návštěvnické sezóny na rozhledně v Podvrší. Akci pořádá o Velikonoční neděli 8. dubna 2007 občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA. Tradice pořádání této akce byla založena v roce 2003 a od té doby se každoročně stává místem s možností zakoupení tradičních řemeslných výrobků z keramiky, včelích produktů, výrobků ze dřeva, ale i např. možnost zhlédnou živé kozy nebo ovce, jak tomu bylo v loňském roce. Zajímavostí letošní akce je, že pořadatelé ji chtějí symbolicky věnovat potomkům veselických rodáků žijících dnes na Blanensku a Boskovicku, ale i jinde. Právě a jen pro ně bude připravená zajímavá soutěž o ceny. Podmínkou soutěže bude vyplnění soutěžního lístku v němž uvedou údaje o svých předcích, jako např. příjmení a dům odkud oni a nebo jejich předek pochází, datum narození apod.. Další podmínkou bude se akce zúčastnit a soutěžní lístek odevzdat pořadatelům. Odměnou účastníkům soutěže může být, v případě vylosovaní, některá z věcných cen věnovaná sponzory této akce. Soutěžní lístek mohou získat v Informačních střediscích v Blansku, Rájci – Jestřebí, Boskovicích, na Obecním úřadě ve Vavřinci nebo stažením ze stránek www.rozhledna.xf.cz, nebo www.vavrinec.cz. Návštěvníci akce budou mít možnost zhlédnou panelovou výstavu o současnosti i historii obce a dalo by se na tomto místě možná použít ono rčení NÁROD SOBĚ, nebo-li spíše VESELIČTÍ SOBĚ. A oč, že to ve skutečnosti půjde?

Sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA vyhlásilo za účelem naplnění svého hlavního cíle – výstavby nové kapličky ve Veselici – veřejnou sbírku. Protože výtěžek také z této akce pořadatelé věnují na konto této sbírky, přispějí na její konto tím pádem i všichni účastníci jarmarku. Také díky tomu bude moci vyrůst ještě letos na nové návsi, zbudované ve Veselici v loňském roce, nová kaplička.

Pro účastníky jarmarku bude přichystané bohaté občerstvení, nejen děti určitě opět potěší živé ovce a kozy a vedle toho budou mít jeho návštěvníci možnost zhlédnout z vyhlídkového ochozu rozhledny novou větrnou elektrárnu u Drahan, jejíž vrtule sahá až do výšky 150 m. Na jarmarku bude současně Místní akční skupina Moravský kras prezentovat svůj projekt Značení místních produktů v regionu Moravský kras. Návštěvníkům jarmarku bude také představeno logo značky a dále získají informace o výrobcích a podnikatelích, kteří usilují o získání certifikátu Moravský kras – regionální produkt. Pevně věříme, že letošní velikonoční jarmark, pořádaný pod heslem VESELIČTÍ SOBĚ, přispěje k navýšení konta veřejné sbírky na novou kapličku a vedle toho se také stane příležitostí pro setkání současných veselických občanů s těmi, jejichž kořeny do Veselice sahají. Že to bude na kopci Podvrší, přeci vůbec nevadí.

Přijďte, všichni jste srdečně zváni.

Výkonný výbor sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA

Ve Vavřinci 19.1.2007
Miloslav Novotný, starosta obce
starosta@vavrinec.cz

http://www.vavrinec.cz/

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.