Třetí zoufalý pokus o obří velkoprodejnu pod zámkem v Břeclavi

Levné dárky, best dárky
 • Společnost Qinn Invest už potřetí vstupuje do procesu posuzování svého záměru stavby velkoprodejny v centru Břeclavi z hlediska životního prostředí. Tento proces dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytným předpokladem pro získání stavebního povolení. Proti kontroverzní stavbě, která způsobí dopravní kolaps v již tak přetíženém centru města, už nevystupují jen občanská sdružení a nespokojení občané, ale také nové vedení města Břeclavi.

  Proč společnost Qinn Invest jde do tohoto řízení už celkem potřetí? Své dvě předchozí oznámení stáhla poté, co získala vyjádření nespokojených občanů, občanských sdružení a naposled i kritiku samotného vedení města Břeclavi. Ve svých dalších a dalších oznámeních se pak snaží vylepšovat své návrhy tak, aby krajský úřad přesvědčila, že není nutné zkoumat vliv stavby na život lidí, životní prostředí, dopravu, památkový a kulturní ráz města apod. Zneužívá tak hrubým způsobem zákon a opakovaně nutí veřejnost k aktivitě a ke studiu jejich nesmyslného záměru, a to účelově vždy v době před prázdninami a dovolenými (naposledy těsně před Vánoci). Tímto způsobem se zjevně snaží občany znechutit natolik, aby už potřetí nikam nepsali.

  Co se tedy nyní děje? Od oznámení záměru, tj. od 14. 6. 2011, probíhá tzv. zjišťovací řízení, během kterého mohou občané posílat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje svoje vyjádření a připomínky k plánované stavbě. Mají na to 20 dní od zveřejnění záměru, tedy nejpozději do 4. 7. 2011. Krajský úřad pak na základě podkladů a připomínek rozhodne, zda se vůbec záměr bude důkladně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.

  Jaký je záměr nyní? Současný záměr se téměř v ničem neliší od záměrů předchozích, společnost Qinn Invest vždy upravila pouze nedůležité detaily. I tentokrát jde o nevkusnou obří stavbu s obřím parkovištěm na ploše téměř 20 tisíc metrů čtverečních, ke které by denně mělo přijet podle odhadu investora víc jak 1200 vozidel, ve skutečnosti toto číslo může být mnohem vyšší. Vinou této stavby by v centru města zcela zkolabovala doprava a město by se stalo neprůjezdným, což je zvlášť závažné v blízkosti nemocnice. Zvýšily by se zplodiny z dopravy a hluk. Ráz města by byl poškozen architektonicky nehodnotnou stavbou, jejíž velikost zatím v centru města nemá obdoby. Stavba by měla negativní vliv na systém povrchových a spodních vod.

  Zelené Podluží opakovaně vyzývá zastupitelstvo města Břeclavi, aby odhlasovalo změnu územně plánovací dokumentace tak, aby v této lokalitě bylo možné stavět pouze menší stavby. Podle analýzy Ekologického právního servisu nepřipadá v úvahu odpovědnost za zmařenou investici, které se město neoprávněně bojí. Změnit dokumentaci a omezit velikost staveb v této lokalitě je totiž právem města. Možnost postavit zde velkoprodejnu za podivných okolností prosazovalo dřívější vedení města se starostou Dymem Piškulou.

  V současné době tedy Zelené Podluží vyzývá:

  • občany k tomu, aby poslali svá stanoviska a připomínky k plánované stavbě (zejména obsahující argumenty, které by úřad měly přesvědčit o tom, že je nutné, aby záměr hobby marketu byl posuzován z hlediska dopadů na životní prostředí do 4. 7. 2011 krajskému úřadu – buď písemně dopisem na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, nebo e-mailem nejlépe zároveň na všechny tyto adresy: posta@kr-jihomoravsky.cz, ozp@kr-jihomoravsky.cz, zlevorova.vendula@kr-jihomoravsky.cz, hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz.

  Inspiraci pro sepsání vyjádření občané mohou čerpat z minulých vyjádření Zeleného Podluží, sdružení břeclavských architektů Agora a města Břeclavi

  • zastupitele k tomu, aby absurdní stavbě zabránili navrácením územně plánovací dokumentace do původního stavu, kdy v této lokalitě byla omezena plocha staveb.

  Zuzana Candigliota

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.