Bobošíková na Univerzitě obrany v Brně

Levné dárky, best dárky

Předsedkyně Suverenity Jana Bobošíková dnes zahájila Mezinárodní vědecké sympozium na Univerzitě obrany v Brně. V příspěvku na téma Úloha armády při budování čs. státnosti se jasně vyjádřila k aktuálním problémům dnešní armády v kontextu s historickými událostmi.„V současné době žijeme v určitém rozostření vnímání státu a státnosti. Globalizátoři a unifikátoři se snaží vnutit občanům otázku, zda vůbec potřebujeme státnost a s ní spojenou armádu. Jsem přesvědčená, že státy navzdory všem těmto momentálním mainstreamovým názorům nepřestanou existovat. Vždy bude nutné bránit jejich celistvost, demokracii, svobodu a suverenitu. A k tomu budeme vždy potřebovat armádu. O to víc, že v dobách morálního kolísání politiků se vojáci ukázali být pevnými strážci těchto hodnot,“ uvedla předsedkyně Suverenity.

Z jejích slov dále vyplynulo, že je třeba, aby se už nikdy neopakovaly historické události, kdy byla naše země zbavena své suverenity a naši vojáci za svoji vlast museli bojovat v cizích armádách. „Važme si těch, kteří bojovali a položili životy za to, aby Česká republika mohla vzniknout, ať už se jedná o naše legionáře na všech frontách první světové války, či se jedná o naše vojáky, kteří bojovali za druhé světové války na východě i na západě za osvobození naší republiky z nacistické okupace. Važme si každého, kdo hájí suverenitu Čechů, Moravanů a Slezanů a poukazujme na to, že to jsou skuteční hrdinové,“ nabádala účastníky sympozia a studenty. Její slova „armáda nikdy nezradila svoji vlast, zato politici často zradili své vojáky“ sklidila velký potlesk.

Předsedkyně Suverenity doplnila své vystoupení citacemi z Peroutkova Budování státu, dobových depeší a úryvkem z písně Daniela Landy 1938.

David Štěpán,
vedoucí tiskového odboru Suverenity SBB

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.