Otevřený dopis Radě ČT

Levné dárky, best dárky

Otevřený dopis

Rada České televize

Praha, 25. 7. 2012
Vážení členové Rady České televize,

obdrželi jsme od České televize (ČT) oznámení o přípravě pořadu otázky Václava Moravce speciál. Pořad se má vysílat před volbami do krajských zastupitelstev a má se jej účastnit vždy šest lídrů těch politických subjektů, které „budou určeny na základě volebních průzkumů dvou nezávislých agentur“.

Jsme nuceni proti takovému záměru protestovat, protože podle našeho názoru vážně narušuje volnou soutěž politických stran, kterou definuje Ústava České republiky. Tím, že prostor ve vysílání dostane pouze šest kandidujících stran, dojde ke zřejmému znevýhodnění ostatních politických subjektů. A to i proto, že na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP PČR), ČT nemusí (a tudíž neposkytuje) všem kandidujícím stranám vysílací čas v tzv. volebním vysílání.
Dále považujeme za nepřijatelné, aby o obsazení předvolebního vysílání ve veřejnoprávní televizi rozhodovaly tzv. nezávislé agentury a jejich volební průzkumy. Po fiasku volebních průzkumů, konaných před volbami do PSP PČR v roce 2010, považujeme takový postup za odporující nejen Ústavě a dalším zákonným normám České republiky, ale je i zřejmým manažerským selháním odpovědných pracovníků veřejnoprávní ČT.

Pro ilustraci uvádíme, jak tzv. nezávislé agentury hodnotily volební preference politické strany Suverenita – Bloku Jany Bobošíkové. V drtivé většině jí přisuzovaly nulové volební preference, výjimečně do 1%. Samozřejmě, že se proto zástupci této strany v předvolebních debatách neobjevili. Skutečný volební výsledek Suverenity byl 3,67 %, v některých krajích překročila i 5 % hranici. V těchto krajích se volební průzkumy mýlily o více než 5 %.

Nejde jen o to, že tím došlo k zásadnímu poškození volebních šancí naší politické strany. Je také evidentní, že při takto vysoké chybě ve volebních průzkumech nemají jejich výsledky žádnou či nicotnou vypovídací hodnotu.

Vážení členové Rady České televize,

žádáme Vás, abyste se z výše uvedených důvodů zasadili buď o zrušení tohoto plánovaného vysílání bez náhrady, nebo o jeho změnu tak, aby v rámci vysílacího času dostaly všechny politické strany a hnutí, které splní zákonné podmínky pro účast ve volbách do krajských zastupitelstev, zcela stejný prostor k vlastní prezentaci. Jsme přesvědčeni, že jedině tak nedojde k narušení volné soutěže politických stran a k nepřijatelnému znevýhodnění podstatné části kandidujících subjektů.

S pozdravem

Ing. Jana Bobošíková, v. r.
předsedkyně Suverenity (SBB)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.