10. výročí vzniku Univerzity obrany

Levné dárky, best dárky
 • Ve středu 1. října 2014 v 10.00 hodin se uskuteční na nástupišti v kasárnách Šumavská slavnostní nástup příslušníků Univerzity obrany při příležitosti 10. výročí vzniku univerzity a zahájení akademického roku 2014/2015. Nástupu příslušníků a zaměstnanců vojenské vysoké školy se zúčastní čelní představitelé Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR, místní správy a samosprávy a partnerských spolků a veteránských organizací.

  S projevem k 10. výročí vzniku Univerzity obrany a zahájení nového akademického roku vystoupí rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl. V rámci vojenského ceremoniálu rektor-velitel UO udělí výroční pamětní odznaky univerzity pozvaným hostům, vedoucím složek UO a vybraným studentům školy. Součástí nástupu bude také představení pěti replik vojenských historických praporů ze sbírek Vojenského historického ústavu v Praze.

  Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v ČR a do akademického roku 2014/2015 vstupuje se změněnou organizační strukturou a v souladu s inovovanou strategií vzdělávání personálu resortu obrany s novými studijními programy. Organizační změny a obsahové změny ve vzdělávání povedou k výrazným úsporám a ke zvýšení efektivity výuky.

  Dosud se vojenští studenti na brněnských fakultách připravovali v bakalářských a poté v navazujících magisterských studijních programech. Od 1. října 2014 začínají studovat souvislý pětiletý magisterský program. Nové programy jsou orientované na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu Armády České republiky, vycházejí z konkrétních potřeb ozbrojených sil a výuku více propojují s armádním výcvikem a praxí u vojenských útvarů. Studijní programy na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové zůstávají v původní podobě. Hlavními studijními obory Univerzity obrany nyní jsou Řízení a použití ozbrojených sil, Vojenské technologie, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství a Vojenská farmacie. Nové magisterské studijní programy budou hrát zásadní úlohu v dosažení úspor finančních prostředků vynakládaných na vzdělávání vojenského personálu.

  Jednou z nejvýraznějších organizačních změn, ke kterým na Univerzitě obrany došlo, je transformace Fakulty ekonomiky a managementu ve Fakultu vojenského leadershipu (FVL). Transformace této fakulty neznamená pouze změnu názvu, ale představuje změnu organizační struktury a poslání pracovišť fakulty. Struktura FVL je nyní nastavena tak, aby byla schopná dlouhodobě garantovat a rozvíjet studijní programy v oblasti managementu aplikovaného do oblasti vojenství, respektive šířeji chápané sféry obrany a bezpečnosti. Důraz je položen na oblast vedení lidí v běžných i zátěžových situacích.

  Posláním tří z deseti kateder nově koncipované fakulty, jmenovitě katedry ekonometrie, katedry ekonomie a katedry managementu, je zabezpečení výuky a rozvoj garančního potenciálu v oblasti všeobecných teoretických předmětů zahrnutých do oblasti aplikovaného managementu. FVL bude zajišťovat všeobecnou vojenskou vysokoškolskou přípravu studentů Univerzity obrany v rámci nových pětiletých studijních programů, a to prostřednictvím katedry leadershipu, katedry vojenského umění a katedry krizového řízení. Ponese tedy odpovědnost za formování všeobecných kompetencí budoucích důstojníků, zapsaných ke studiu nejen na Fakultě vojenského leadershipu, ale i na Fakultě vojenských technologií. Přípravu studentů v konkrétní vojenské odbornosti pak budou realizovat katedra taktiky, katedra logistiky, katedra palebné podpory a katedra ženijní podpory.

  K organizačním změnám v podobě slučování kateder došlo i na Fakultě vojenských technologií a Fakultě vojenského zdravotnictví. Organizační změny již přinesly částečné snížení počtu vyučujících a zaměstnanců. Snižování počtu akademických pracovníků bude však postupné, navázané na dobíhající studijní programy. Tím se sníží i celkové mandatorní výdaje. Univerzita obrany se současně snaží o zajištění většího podílu vícezdrojového financování.

  podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.