Brno navštíví význačné osobnosti

Levné dárky, best dárky

Ve spojitosti s oslavami 50. výročí založení Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně (PEF) navštíví Brno a akademickou půdu PEF řada význačných osobností. Mimo jiné se bude možné setkat s ministrem financí, s vrchním ředitelem ČNB nebo členy Národní ekonomické rady vlády (NERV). Fakulta spolu s projektem „Kabinet Havel – Úsvit v Čechách“ oslovila také Madeleine Albrightovou, bývalou ministryni zahraničních věcí Billa Clintona.Na PEF v současné době vrcholí přípravy již tradiční mezinárodní konference s názvem Firma a konkurenční prostředí. Ta se koná 12. a 13. března 2009. „Zajímavou konfrontaci jistě nabídne vystoupení ministra financí Miroslava Kalouska, vrchního ředitele ČNB Vladimíra Tomšíka nebo členů NERVu Tomáše Sedláčka a Pavla Kohouta“, komentuje program oslav prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF.

Mezi další události, kterými slaví fakulta své narozeniny, patří i blížící se fakultní Reprezentační ples (27. 2. 2009), celouniverzitní výstavu v Technickém muzeu v Brně nebo listopadový cyklus diskuzí s názvem Totalita vs. Demokracie, kde ve spolupráci s projektem „Kabinet Havel – Úsvit v Čechách“ byla oslovena také Madeleine Albrightová.

Tento víkend se uskutečnilo první oficiální výroční setkání absolventů PEF všech ročníků, kterého se zúčastnili zejména absolventi z prvních let činnosti fakulty. Měli možnost se seznámit s novou moderní budovou PEF, vyzkoušet si elektronické znalostní testy nebo zažít na vlastní kůži virtuální laboratoř fungující na PEF. „Setkání s našimi absolventy nám udělalo velkou radost a bylo velmi inspirativní,“ chválí si děkanka fakulty Stávková. Vzhledem k ohlasu a zájmu se plánuje další společné setkání absolventů ještě na podzim tohoto roku.

PEF vznikla v roce 1959 jako první ekonomická fakulta na Moravě. Během svého 50letého vývoje fakulta prošla značným vývojem a v současné době nabízí 8 bakalářských, 5 magisterských a 3 doktorské studijní obory, v českém i anglickém jazyce.


Jiří Urbánek

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.