Dvacet let veterinárního lékařství v Brně

Levné dárky, best dárky
 • Fakulta veterinární hygieny a ekologie spolu s Fakultou veterinárního lékařství VFU Brno tento týden slaví 20 let od svého samostatného vzniku.

  Oslavy, které budou probíhat v kampusu VFU Brno, na pět dní zcela pozmění běžný týden univerzity. Na programu jsou připraveny hned dvě mezinárodní konference – Lenfeldovy a Höklovy dny a Podzimní konference FVL. Ve stejný týden proběhne na univerzitě setkání s nejvyššími představiteli EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), do Brna se také sjedou na pravidelný roční meeting zástupci organizace VetNEST (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer). V areálu univerzity po dva dny poběží roadshow organizovaná v rámci Evropského veterinárního týdne 2010 (EU Veterinary Week 2010). V rámci ní bude dva dny v kampusu zaparkováno „auto EU“ se speciálně připraveným programem, jehož nosným tématem je sledovatelnost průběhu celého potravinového řetězce s ohledem na zdraví lidí a zvířat. Děkan FVHE při slavnostním zasedání Vědecké rady předá ocenění a plakety významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj oboru hygieny potravin. Připraven je také bohatý kulturní program – například večerní představení divadelního spolku FRÍDA nebo výstava na Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie k uplynulým 20 rokům existence veterinárních fakult.

  „Výuka veterinární medicíny má více než 90letou historii. Institucionálně byla zastřešena nejprve Vysokou školou zvěrolékařskou, založenou v roce 1918, přes Veterinární fakultu Vysoké školy zemědělské a Vysokou školu veterinární. Přímou pokračovatelkou je Fakulta veterinárního lékařství. V posledních letech prošla fakulta rozsáhlou modernizací a výstavbou nových klinických výukových pracovišť. Výuka je v souladu s trendy ve vyspělých zemích organizována podle druhů zvířat. Fakulta byla opakovaně úspěšně hodnocena mezinárodní evaluační komisí a je zařazena na prestižním seznamu evropských veterinárních fakult splňujících všechna náročná mezinárodní kritéria. Poskytuje mezinárodně uznávané vzdělání v oblastech diagnostiky, terapie a prevence nemocí všech druhů zvířat. Výuka ve studijním programu Veterinární lékařství je realizována v českém a anglickém jazyce. Na fakultě studují vedle našich studentů i studenti ze Slovenska, Izraele, Švédska, Norska, Německa, Kypru, Velké Británie, USA, Libanonu a dalších zemí. Absolventi nacházejí široké uplatnění, například jako privátní veterinární lékaři, zaměstnanci státní veterinární správy, diagnostických či výzkumných ústavů, ale také jako odborníci v poradenských a servisních službách, v podnicích potravinářského a krmivářského průmyslu, ve státní správě apod. Kromě magisterského studia poskytuje fakulta vzdělání ve 14 oborech doktorského studijního programu,“ uvedl děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno, prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA.

  „Fakultu veterinární hygieny a ekologie ročně opustí desítky špičkově připravených odborníků v oboru bezpečnosti a kvality potravin, kteří jsou stoprocentně připraveni se ihned zapojit do pracovního provozu. Už během studia začleňujeme studenty v co největší možné míře do praxe – jsou vysíláni na stáže do potravinářských závodů, pravidelně se účastní exkurzí do veškerých provozů spojených s oborem hygieny, bezpečnosti a kvality potravin. I proto je jedním z bodů programu oslav 20. výročí od založení naší fakulty slavnostní předání čestného ocenění podnikům a partnerům, se kterými fakulta spolupracuje, kteří přispěli k rozvoji oboru a díky kterým je studentům fakulty umožněna tak bohatá praxe již během studia,“ dodal děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno, doc. MVDr. Ladislav Steinhauser CSc.

  Týden oslav 20. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie a 20. výročí založení Fakulty veterinárního lékařství proběhne od 11. – 16. října 2010 v kampusu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

  Na veškeré akce a doprovodný program oslav jste srdečně zváni.

 • PROGRAM OSLAV 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

  PONDĚLÍ 11. 10. 2010

  Fakulta veterinárního lékařství

 • Slavnostní setkání vedení fakulty s přednosty klinik a ústavů, senátory akademického senátu a profesory u příležitosti předávání čestného ocenění za zásluhy v oboru veterinárního lékařství.

  Místo a čas: Velká zasedací místnost budovy rektorátu VFU Brno, 2. patro. Začátek v 10.00 hod.

 • Setkání děkana FVL s prezidentem Evropské asociace veterinárních fakult a univerzit (EAEVE)

  Místo a čas: Velká zasedací místnost budovy rektorátu VFU Brno, 2. patro. Začátek ve 14.00 hod.

 • Konference VetNEST (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer): výroční a volební konference zástupců veterinárních fakult střední Evropy.

  Místo a čas: Nové Dvory. Začátek v 19.30 hod. (příjezd delegátů, registrace, slavnostní večeře)

  Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Divadelní představení „Sex, drugs, rock&roll“ divadelního spolku FRÍDA – hrají Barbora Munzarová, Martin Trnavský, Radim Novák

  Místo a čas: Tělocvična VFU Brno. Začátek v 18.00 hod.

  ÚTERÝ 12. 10. 2010

  Fakulta veterinárního lékařství

 • Konference VetNEST (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer): výroční a volební konference zástupců veterinárních fakult střední Evropy. Jedná se o jednací den s volbou nového prezidenta VetNEST a jeho tajemníka

  Místo a čas: Velká zasedací místnost budovy rektorátu VFU Brno, 2. patro. Začátek v 9.00.

 • Hlavní jednací den je zakončen slavnostní večeří – Stará pošta, Kovalovice, Rousínov u Vyškova od 19.00 hod.

  STŘEDA 13. 10. 2010

  Fakulta veterinárního lékařství

 • Konference VetNEST (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer): výroční a volební konference zástupců veterinárních fakult střední Evropy.

  Místo a čas: VFU Brno od 8.00 do 12.00 hod. (závěr konference a odjezd delegátů).

 • Slavnostní setkání vedení fakulty s představenstvem Komory veterinárních lékařů ČR

  Místo a čas: Velká zasedací místnost budovy rektorátu VFU Brno, 2. patro. Začátek v 11.00 hod.

 • Koncert kapel The Hydes, Lidoop, N.O.D.U.R. pro studenty, zaměstnance a přátele univerzity

  Místo a čas: Tělocvična VFU Brno. Začátek v 19.00 hod

  Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Roadshow Veterinary Week 2010

  – dvoudenní zastávka evropské roadshow, při které je ve speciálně upraveném „veterinárním autu EU“ prezentován program k veterinárnímu tématu roku, kterým je sledovatelnost průběhu celého potravinového řetězce s ohledem na zdraví lidí a zvířat.

  Místo a čas: Parkoviště před Klinikou chorob psů a koček VFU Brno. Celodenní akce.

 • Vernisáž výstavy věnované 20. výročí existence veterinární fakult

  – Ke 20. výročí existence veterinární fakult připravil Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství a Klub dějin veterinární medicíny a farmacie výstavu, která netradičním způsobem pootvírá okénko do 20leté historie veterinárních fakult a
  představuje významné momenty z jejich života.

  Místo a čas: Kabinet dějin veterinární medicíny a farmacie, budova č.31, Palackého 1-3, Brno. Začátek v 17.00 hod.

  ČTVRTEK 14. 10. 2010

  Fakulta veterinárního lékařství

 • Podzimní konference FVL: mezinárodní konference pro studenty českého a anglického studijního programu – celodenní konference se zahraničními a domácími přednášejícími konaná pod záštitou děkana FVL

  Místo a čas: Velká posluchárna pavilonu klinik malých zvířat VFU Brno. Začátek v 9.00 do 17.30 hod.

  Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Slavnostní zasedání Vědecké rady FVHE VFU Brno

  Udělení čestných uznání, ocenění a plaket významným osobnostem za rozvoj oboru hygieny potravin

  Místo a čas: Aula VFU Brno. Začátek v 10.00 do 13.00 hod.

 • Mezinárodní konference „Food Hygiene and Technology – 40. Lenfeldovy a Höklovy Dny

  Místo a čas: Aula VFU Brno. Začátek ve 14.00 do 17.00 hod.

  Veterinary Week 2010 – Roadshow

  – dvoudenní zastávka evropské roadshow, při které je ve speciálně upraveném „veterinárním autu EU“ prezentován program k veterinárnímu tématu roku, kterým je sledovatelnost průběhu celého potravinového řetězce s ohledem na zdraví lidí a zvířat.

  Místo a čas: Parkoviště před Klinikou chorob psů a koček VFU Brno. Celodenní akce.

 • Vítání „prváků“ na FVHE

  – setkání studentů 1. ročníků se studenty vyšších ročníků FVHE. Na programu je prohlídka areálu univerzity a jednotlivých pracovišť fakulty

  Místo a čas: Posluchárna Pavilonu profesora Lenfelda, VFU Brno. Začátek v 9.00 do 13.00 hod.

  PÁTEK 15. 10. 2010

  Fakulta veterinárního lékařství

 • Slavnostní setkání vedení FVL s pracovníky sekce Patobiologie. Na programu je prezentace připravované rekonstrukce budovy Patobiologie v rámci projektu VaVPI a seznámení se současným stavem příprav výzkumného projektu CEITEC.

  Místo a čas: Velká zasedací místnost budovy rektorátu VFU Brno, 2. patro. Začátek v 9.30 hod.

  Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Mezinárodní konference „Food Hygiene and Technology – 40. Lenfeldovy a Höklovy Dny

  Místo a čas: Aula VFU Brno. Začátek ve 9.00 do 12.30 hod. – odborná část

  Aula VFU Brno. Začátek ve 14.00 do 16.0 hod. – historická sekce

  SOBOTA 16. 10. 2010

  Fakulta veterinárního lékařství

 • Mezinárodní konference BWB (Konference Brno – Vídeň – Budapešť) na téma Neonatologie koní konaná pod záštitou děkana FVL a pořádaná Klinikou chorob koní.

  Místo a čas: Posluchárna pavilonu profesora Klobouka. Začátek v 9.00 hod. do 17 hod.

  Lucie Stejskalová, tisková mluvčí

  Foto: archiv VFU – Součástí oslav je také roadshow EU – speciální veterinární auto na dva dny zaparkuje se svým programem v kampusu VFU B

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.