Janáčkova akademie múzických umění v Brně otevírá Univerzitu třetího věku

Levné dárky, best dárky
 • Jako vůbec první vysoká umělecká škola v zemi otevírá Janáčkova akademie v Brně Univerzitu třetího věku (U3V). První kurz celoživotního vzdělávání pro seniory začne na Divadelní fakultě brněnské akademie 19. dubna, potrvá do 28. června a nese výmluvný název: Jak vzniká divadlo. Zájemci v důchodovém věku se formou devíti přednášek, setkáním s hosty a exkurzí do Městského divadla v Brně dozví řadu zajímavých informací z úst předních oborníků.

  „Senioři, kteří jsou velmi často celoživotními milovníky i fundovanými znalci kultury a divadelního umění, získají v rámci pravidelných přednášek či seminářů vedle nových poznatků rovněž příležitost konfrontovat svoje vlastní osobní zážitky z inscenací v českých divadlech s názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků,“ poznamenal k projektu děkan pořádající divadelní fakulty Zbyněk Srba. A dodává, že ještě před oficiálním zveřejněním kurzu jej mile překvapil velký zájem. Na školu zatím přišlo patnáct přihlášek.

  Posluchačem U3V na brněnské divadelní fakultě se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku bez ohledu na dosažené vzdělání, který vyplní přihlášku a uhradí zápisné. „Cílem vznikajícího programu U3V bude poskytnout jejím posluchačům nejen cestu k poznání pramenů divadelního umění v různých historických údobích, ale zároveň ji živě propojovat s problematikou hledání a naplnění smyslu divadla v moderní společnosti,“ komentoval nezvyklý projekt děkan Zbyněk Srba.

  Přednášejícími budou zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Právě tvůrčí osobnost přednášejícího, která má na vysoké umělecké škole mimořádnou váhu, umožní posluchačům lépe poznat a pochopit význam i složitost divadelního umění včetně jeho přesahu do celé řady dalších souvisejících oborů (historie, filozofie, estetika, sociologie, psychologie) i blízkých a spřízněných tvůrčích disciplín (výtvarné umění, hudba, média). Většina přednášek bude doplněna audiovizuálními ukázkami.

  V nadcházejícím prvním kurzu se mohou zájemci kupříkladu těšit na výklad profesora Bořivoje Srby o slavné české divadelní avantgardě, profesor Miroslav Plešák zase přítomným přiblíží brněnské divadelní hvězdy jakými byli Vlasta Fialová, Ladislav Lakomý či Jaroslav Dufek. Profesor Antonín Přidal frekventanty provede uměním dialogu a profesor Václav Cejpek jim vyloží pravidla v umění od Aristotela až k nové době.

  Zájemce o výuku musí vyplnit přihlášku pro každý kurz. Přihlášky jsou dostupné elektronicky na adrese http://difa.jamu.cz/u3v nebo písemně v kanceláři č. 109 přímo na divadelní fakultě na Mozartově ulici 1 v Brně. Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kurzu je 31. březen 2012, pro uchazeče o druhý kurz je to 31. srpen 2012. Výše zápisného činí 450 korun za každý kurz.

  Součástí stávající nabídky U3V na divadelní fakultě jsou nyní dva kurzy. Kurz Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe divadla) bude probíhat v letním semestru akademického roku 2011/2012 každý čtvrtek od 16:15 do 18:00 hodin od 19. dubna do 28. června 2012. Kurz Jak vzniká divadlo II (Specifika moderního divadelního vývoje) proběhne v zimním semestru akademického roku 2012/2013 každý čtvrtek ve stejném čase od 16:15 do 18:00 hodin od 4. října do 13. prosince 2012. Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu.

  Luboš Mareček

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.