Nový obor: Finance a investiční management

Levné dárky, best dárky
 • Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) představuje nový obor pro studenty magisterského studia, který připravila ve spolupráci se společností Partners. Je tak jednou z mála veřejných vysokých škol v České republice nabízejících vzdělání v této oblasti.

  Cílem oboru je poskytnout studentům praktické znalosti a dovednosti v oblasti finančních trhů. Absolventi tohoto oboru naleznou své uplatnění především na pozicích středního a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu.

  „Podnět pro vznik nového oboru vzešel z potřeb trhu práce, kde se projevuje poptávka po kvalitních absolventech s jak teoretickými znalostmi, tak i praktickými dovednosti v oblasti finančních a kapitálových trhů,“ uvedla prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka fakulty. Za poslední dva roky je to již druhý obor, který fakulta ze shodných důvodů uvádí do života. V roce 2008 PEF zahájila výuku v dnes velmi žádaném oboru Cestovní ruch, který si ještě před zahájením výuky našel velmi rychle odezvu jak u odborníků z praxe, tak i u studentů. Stejně je tomu i u nového oboru zaměřeného na finanční podnikání, který vzniká ve spolupráci se společností Partners, která je hlavním partnerem fakulty.

  „Obor Finance a investiční management je výsledkem několikaleté práce a řeší problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti finančních trhů,“ doplňuje Stávková. Mezi nabízené předměty patří např. Bankovnictví, Kapitálové trhy, Mezinárodní investiční strategie, Finanční plánování a řada dalších. „Díky našim prestižním partnerům z řad finančních institucí můžeme nabídnout kvalitní teoretické i praktické zázemí,“ upozorňuje Lada Kičmerová, tisková mluvčí Partners.

  Důraz bude kladen na praktické uplatnění absolventů, kteří získají podrobné znalosti a dovednosti v řízení procesů komerčních institucí finančního trhu, jako jsou například banky, pojišťovny, finančně-poradenské společnosti, investiční společnosti nebo penzijní fondy. Propojení výuky a výzkumu s potřebami praxe je dlouhodobou prioritou PEF. Absolventi naleznou své uplatnění především na pozicích středního a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu. Obor Finance a investiční management je součástí programu Hospodářská politika a správa a bude vyučován v prezenční i kombinované formě. Přihlášky ke studiu je možno podat v písemné či finančně výhodnější elektronické podobě do 11. 3. 2011.

  Jiří Urbánek

  Foto: archiv Mendelovy univerzity

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.