PEF MENDELU opět otevírá dveře podnikatelům

Levné dárky, best dárky
 • Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) navazuje další spolupráci s podnikateli. V měsíci březnu pořádá pro studenty devátý veletrh pracovních příležitostí, pro firmy třetí podnikatelské setkání, a také již patnáctou mezinárodní konferenci Firma a konkurenční prostředí. Cílem aktivit je zvýšit uplatnění studentů v praxi a seznámení se současnými potřebami firem, kterým fakulta může vyjít vstříc.

  Veletrh Jobfair PEF 2012 IX, který se koná 13. 3. 2012, umožní studentům setkat se tváří v tvář se zaměstnavateli regionálních i světových firem. Společnosti z oblasti finančního poradenství, bankovnictví, auditu, účetnictví, marketingu, ale také informatiky a dalších oborů nabízí pracovní příležitosti nebo spolupráci na závěrečných pracích studentů. Pro efektivnější komunikaci mezi studenty a firmami bude opět sloužit elektronický portál veletrhu. Veletrh se koná vždy dvakrát do roka a to v březnu a říjnu.

  Na druhou stranu pro firmy fakulta připravuje ve stejný den od 16:00 další podnikatelské setkání, které je pro zástupce firem jedinečnou příležitostí, jak v příjemném prostředí fakulty navázat kontakty nejen se zástupci fakulty, ale také mezi jednotlivými firmami. Nabízí se zde také příležitost pro získání zpětné vazby od společností týkající se zaměstnanosti absolventů a jejich připravenosti pro praxi. „Pro oslovení partnerů a navázání případné spolupráce preferujeme osobní setkání,“ uvádí prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF. „Proto jsme pro zástupce firem připravili podmínky k tomu, abychom zde na fakultě mohli již potřetí strávit příjemné odpoledne. Sama se nechám překvapit, jaké další nové projekty z tohoto setkání opět vzejdou,“ dodává Stávková. Cílem setkání je zvýšit uplatnění studentů v praxi a seznámení se současnými potřebami firem, kterým fakulta může vyjít vstříc. Zájemci z řad firem se mohou na setkání přihlásit na stránkách www.pef.mendelu.cz/firmy

  Úspěšné propojení vědecké práce s potřebami praxe si klade za cíl již 15. ročník mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí, která se koná 8. 3. 2012. Tato konference je již tradičním místem pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumných aktivit a jejich konfrontaci s požadavky praxe. Není však setkáním pouze vědeckých pracovníků, ale právě i zástupců z řad podnikatelů a firem. Důraz je kladen právě na výměnu zkušeností, informací a navázání další spolupráce. V plenárním zasedání, které je otevřené pro širokou veřejnost, zde tento rok promluví například Bernd Hallier (Managing Director, EHI Retail Institute, Kolín, Neměcko), Peter Huber (Senior Researcher, WIFO – Austrian Institute of Economic, Vídeň, Rakousko) a Zdeněk Juračka (předseda, COOP – Svaz českých a moravských spotřebních družstev).

  Právě i díky velkému důrazu na propojení studia s praxí získala PEF MENDELU ocenění za nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě za rok 2010 a 2011 (v žebříčku Nejlepší vysoké školy v ČR ).

  Jiří Urbánek

  Foto: archiv PEF MENDELU

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.