PEF MENDELU představuje nový obor Účetnictví a daně

Levné dárky, best dárky
 • Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) představuje nový obor pro studenty magisterského studia s názvem Účetnictví a daně. Je tak jednou z mála veřejných vysokých škol v České republice nabízejících vzdělání v této oblasti v široké spolupráci s partnerskými firmami. Cílem oboru je poskytnout studentům praktické znalosti a dovednosti v oblasti účetnictví a daní. Absolventi tohoto oboru naleznou své uplatnění především na výkonných a řídících pozicích ve velkých nadnárodních společnostech, finančních institucích či v auditorských a poradenských společnostech.

  „Obor vznikl jako reakce na poptávku trhu práce po kvalitních absolventech, kteří kromě teoretických znalostí mají schopnost tyto znalosti prakticky aplikovat,“ vysvětluje Danuše Nerudová, proděkanka PEF. Obor Účetnictví a daně je výsledkem velmi úzké spolupráce s podnikatelskou sférou, která nejen že vstupuje přímo do výuky prostřednictvím přednášek renomovaných odborníků na daná témata, ale některé z vysoce specializovaných předmětů jsou zajišťovány těmito odborníky kompletně.

  Za poslední tři roky je to již třetí obor, který fakulta ze shodných důvodů uvádí do života. V roce 2008 PEF zahájila výuku v dnes velmi žádaném oboru Management cestovního ruchu, který si ještě před zahájením výuky našel velmi rychle odezvu jak u odborníků z praxe, tak i u studentů. Stejně tomu bylo i u oboru Finance a investiční management v roce 2010, zaměřeného na finanční podnikání. „Studenti oboru Účetnictví a daně mají unikátní možnost podílet se mimo jiné na tvorbě daňových struktur nebo řešit problematiku fúzí prostřednictvím reálných případů již během studia na vysoké škole,“ dodává Nerudová.

  Pro studenty tohoto oboru je také určena unikátní specializace Zdaňování a auditing. V rámci ní mohou studenti prohlubovat své znalosti v předmětech jako například Auditing, Selektivní zdaňování spotřeby a Účetnictví a zdanění neziskových organizací. Dále se mohou studenti vzdělávat v oblasti mezinárodních účetních standardů, mezinárodního zdanění, oceňování podniku apod. „Díky našim partnerům z řad prestižní institucí můžeme nabídnout kvalitní teoretické i praktické zázemí,“ upozorňuje Nerudová.

  Propojení výuky a výzkumu s potřebami praxe je dlouhodobou prioritou PEF. Absolventi naleznou své uplatnění především na výkonných a řídících pozicích ve velkých nadnárodních společnostech, finančních institucích či v auditorských a poradenských společnostech. Obor Účetnictví a daně je součástí programu Hospodářská politika a správa a bude vyučován v prezenční formě. Přihlášky ke studiu je možno podat v elektronické podobě do 30. 4. 2013.

  Jiří Urbánek

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.