Pozvánka na konferenci Ochrana zvířat a welfare 2012

Levné dárky, best dárky
 • Přestože se pojem welfare do povědomí široké veřejnosti v České republice zatím skoro vůbec nedostal, odborné kruhy se tomuto tématu věnují už řadu let. Welfare zvířat není myšlenkou, která by vznikla až ve 21. století. Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno se 3. října sejdou odborníci v oblasti ochrany a péče o pohodu zvířat již na 19. ročník mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2012.

  V aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se opět po roce sejdou světoví odborníci v oblasti ochrany a welfare zvířat. „Pozornost bude věnována nejen aktuálním tématům ochrany a welfare hospodářských zvířat, ale také ochraně a welfare zvířat v zájmových chovech (včetně problematiky toulavých a opuštěných zvířat), pokusných zvířat (využití alternativních metod k testování chemických látek bez použití pokusů na zvířatech), volně žijících zvířat (ohrožené druhy, dopad kontaminantů v prostředí, způsob lovu) a zvířat držených v zoo (možnosti obohacování prostředí s cílem přiblížit podmínky chovu v zajetí přirozenému prostředí, prevence stereotypního chování),“ říká k programu konference docentka Eva Voslářová z Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

  Letos uplynulo 20 let od doby přijetí samostatného zákona na ochranu zvířat proti týrání. Na konferenci zazní příspěvek o vývoji a stavu ochrany zvířat na území České republiky během tohoto dvacetiletého období. Velmi aktuální je také problematika welfare nosnic a prasat, v rámci které nedávno došlo na úrovni Evropské unie k přehodnocení požadavků směrem k zajištění lepších podmínek v intenzivních chovech. Na konferenci zazní i příspěvek o výsledcích průzkumu vztahu spotřebitelů k welfare hospodářských zvířat. „Průzkum ukázal, že na rozdíl od některých jiných států – zejména západní Evropy – se spotřebitelé v ČR velmi málo zajímají o podmínky chovu zvířat a původ potravin z nich pocházejících,“ doplňuje docentka Voslářová.

  Kromě českých zástupců se konference zúčastní odborníci z Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Rumunska, Srbska a Indie. Konference se koná ve spolupráci Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno, Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy ČR a AWARE projektu 7. rámcového programu Evropské unie. Na konferenci nebudou chybět účastníci z řad pracovníků státních orgánů, veterinární a chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad či nevládních organizací.

  Petr Chmelař

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.