Prohlášení Akademického senátu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Levné dárky, best dárky
 • Akademický senát JAMU vyjadřuje silné znepokojení nad kompromisem, jímž byl ukončen spor kolem prezidentova odmítnutí podepsat jmenování kulturního antropologa Martina C. Putny profesorem. Prezident Miloš Zeman svým postupem zpochybnil kvalifikaci a etickou odpovědnost příslušných vědeckých rad a v neposlední řadě i rektora Univerzity Karlovy prof. Hampla.

  Jeho původní odmítání podpisu i nejasné zdůvodnění tohoto rozhodnutí nebylo odpovědným jednáním, které má společnost právo vyžadovat od hlavy státu. Avšak i následné vyslovení souhlasu s podpisem a naopak odmítnutí předat při slavnostním jmenování profesorský dekret Martinu C. Putnovi bylo a je zcela nepřijatelným pokusem zasahovat do akademických svobod a snahou omezovat právo na svobodné vyjádření občanského postoje.

  Obáváme se, že podobné jednání v této či jiné oblasti hrozí cenzurou a manipulací osobního života, která patřila k praktikám totalitního režimu v našem státě před listopadem 1989.

  Jmenování profesorů je prezidentovou ctí i zákonnou povinností, jíž se nemůže sám vzdát. Prezident svými podpisy stvrzuje na nejvyšší úrovni výsledky náročných a několikastupňových jmenovacích řízení, která jsou plně v kompetenci odborných komisí, vědeckých či uměleckých rad příslušných fakult a vědeckých či uměleckých rad příslušných vysokých škol. Vyjadřuje tímto aktem úctu a respekt k akademickému prostředí, jehož nezaměnitelná práva i povinnosti v procesu vzdělávání a výchovy budoucích generací našeho státu tak stvrzuje.

  V Brně dne 28. 5. 2013 Za Akademický senát JAMU v Brně

  doc. MgA. Martin Opršál, v. r., předseda AS

  Na vědomí:

  prezident České republiky Ing. Miloš Zeman

  ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

  komise předsedů akademických senátů RVŠ

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.